Ćwiczenie: Bezpośrednie zapisy księgowe

image_print

Cel ćwiczenia: przedstawienie bezpośredniego sposobu wprowadzania oraz usuwania zapisów księgowych do Dzienników.

Amortyzacja:

1. Wprowadzamy amortyzację maszyn i urządzeń za miesiąc styczeń.
2. Otwieramy listę zapisów księgowych z menu głównego przez wybór Księgowość/ Dzienniki

 • Zaznaczamy miesiąc: 01
 • Wybieramy, że dany zapis ma trafić do bufora
 • Następnie wybieramy dziennik, w którym zapis ma być umieszczony INNE.
 • Wprowadzamy zapis za dzień i miesiąc zgodnie z datą zapisu: 20XX-01-31

3. Dodajemy nowy zapis księgowy  

 • wprowadzamy numer dokumentu: PK 01/20XX
 • wprowadzamy datę księgowania, datę operacji, datę wystawienia: 20XX-01-31
 • pole Kontrahent zostawiamy puste
 • kategoria: wybieramy kategorię szczegółową KUP (amortyzacja stanowiąca koszty uzyskania przychodu)

4. Wprowadzamy pozycje na formularzu: 

 • dekret w wysokości 2000,00 na konto 401-1-1 po stronie Wn i 071-2 po stronie Ma.

5. Po wprowadzeniu pozycji zatwierdzamy formularz.

 

Sprzedaż:

1. Wprowadzamy sprzedaż towaru dla kontrahenta ALOZA.
2. Otwieramy listę zapisów księgowych z menu głównego przez wybór Księgowość/ Dzienniki

 • Zaznaczamy miesiąc: 01
 • Wybieramy, że dany zapis ma trafić do bufora
 • Następnie wybieramy dziennik, w którym zapis ma być umieszczony SPRZEDAŻ.
 • Wprowadzamy zapis za dzień i miesiąc zgodnie z datą zapisu: 20XX-01-31

3. Dodajemy nowy zapis księgowy

 • wprowadzamy numer dokumentu: PK 02/20XX
 • wprowadzamy datę księgowania, datę operacji, datę wystawienia: 20XX-01-31
 • pole Kontrahent: ALOZA
 • klikamy na przycisk rozwiń obok ikony plusa i wybieramy opcję „Dodawanie pozycji przez formularz”:
 • Wprowadzamy dekret w wysokości 615,00 na konto 201-2-1-ALOZA po stronie Wn
 • Po podaniu konta rozrachunkowego parametr Rozrachunek zaznacza się automatycznie, ponieważ w Konfiguracji został zaznaczony parametr Automatycznie zaznaczaj rozrachunek dla ręcznych księgowań na kontach rozrachunkowych.
 • Termin rozrachunku: 20XX-01-31
 • Zaznaczamy parametr: Generowanie płatności
 • Forma płatności: przelew
 • Termin: 20XX-01-31
 • Wprowadzamy kolejne pozycje dekretu:
 • dekret w wysokości 115,00 na konto 221-2 po stronie Ma
 • dekret w wysokości 500,00 na konto 731-2 po stronie Ma 

4. Po wprowadzeniu pozycji zatwierdzamy formularz.

Po zapisaniu formularza w preliminarzu płatności powstaje zapis dla kontrahenta ALOZA, natomiast w menu Księgowość/ Rozrachunki powstaje rozrachunek dla konta 201-2-1-ALOZA.

 

Kompensata:

1. Wprowadzamy kompensatę rozliczeń dla kontrahenta Biurowiec Sp. z o.o.
2. Otwieramy listę zapisów księgowych z menu głównego przez wybór Księgowość/ Dzienniki.

 • Zaznaczamy miesiąc: 01
 • Wybieramy, że dany zapis ma trafić do bufora
 • Następnie wybieramy dziennik, w którym zapis ma być umieszczony INNE.
 • Wprowadzamy zapis za dzień i miesiąc zgodnie z datą zapisu: 20XX-01-31

3. Dodajemy nowy zapis księgowy

 • wprowadzamy numer dokumentu: PK 03/20XX
 • wprowadzamy datę księgowania, datę operacji, datę wystawienia: 20XX-01-31
 • pole Kontrahent : BIUROWIEC
 • klikamy na przycisk rozwiń obok ikony plusa i wybieramy opcję „Dodawanie pozycji przez formularz”:
 • Wprowadzamy dekret w wysokości 28 116,00 na konto 202-2-1-BIUROWIEC po stronie Wn201-2-1-BIUROWIEC po stronie Ma. Aby zaznaczyć parametr Rozrachunek wprowadzamy dekret za pomocą dwóch pozycji. W sytuacji, kiedy oba konta rozrachunkowe wpisane są w jednej pozycji parametr Rozrachunek jest nieaktywny.
 • Zaznaczamy parametr: Generowanie płatności
 • Forma płatności: przelew
 • Termin: 20XX-01-31 

4. Po wprowadzeniu pozycji zatwierdzamy formularz.

Po zapisaniu formularza w preliminarzu płatności powstały dwa zapisy dla kontrahenta BIUROWIEC KP i KW, które należy ze sobą skompensować (tak jak w ćwiczeniu 8.7) PODLINKOWAĆ.

Czy ten artykuł był pomocny?