Ćwiczenie: Bilans otwarcia

image_print

Cel ćwiczenia: przedstawienie bezpośredniego sposobu wprowadzania zapisów bilansu otwarcia.

1. Uruchamiamy funkcję Księgowość/ Inne/ Dokumenty BO.

2. Dodajemy nowy dokument bilansu otwarcia:

 • data księgowania: 20XX-01-01
 • pozostawiamy zaznaczony bufor

3. Przystępujemy do wprowadzania kolejnych pozycji bilansu otwarcia:

 • Bilans otwarcia dla kont rozrachunkowych, które posiadają nierozliczone zdarzenia z poprzedniego okresu (np. wystawiliśmy fakturę w poprzednim roku, która ma termin płatności przypadający na rok bieżący). W systemie Comarch ERP Optima rozrachunki mogą być prowadzone na kontach lub na dokumentach źródłowych. W tym drugim przypadku aby móc rozliczyć zdarzenie z okresu gdy jeszcze nie pracowaliśmy na systemie Comarch ERP Optima, należy je wprowadzić także jako zapis w Preliminarzu płatności.

W tym celu, na formatce Bilans otwarcia:

4. klikamy na przycisk  obok ikony  i wybieramy opcję „Dodawanie pozycji przez formularz”. Wprowadzamy:

 • Konto: 201-2-1-GALERIA,
 • Data: 20XX-12-29,
 • Dokument: Fa/15645/20XX,
 • Waluta: PLN
 • Kwota Wn: 28 116,00,
 • Rozrachunek: Tak,
 • Termin: 20XX-01-07,
 • Generowanie płatności: Tak,
 • Forma płatności: przelew_BPH,
 • Termin płatności: 20XX‑01-12,
  • po zapisaniu dokumentu BO automatycznie zostanie utworzone w preliminarzu płatności zdarzenie, które będzie widoczne w menu Kasa/Bank / Preliminarz płatności w rejestrze BPH,
  • po zapisaniu dokumentu BO powstanie również rozrachunek na koncie 201-2-1-GALERIA, który będzie widoczny w menu Księgowość/ Rozrachunki.

W ten sam sposób wprowadzimy fakturę dokumentującą nasze nierozliczone zobowiązanie wobec dostawcy:

5. klikamy na przycisk  obok ikony  i wybieramy opcję „Dodawanie pozycji przez formularz”. Wprowadzamy:

 • Konto: 202-2-1-BIUROWIEC,
 • Data: 20XX-12-29,
 • Dokument: Fz/256/20XX,
 • Waluta: PLN
 • Kwota Ma: 28 116,00,
 • Rozrachunek: Tak,
 • Termin: 20XX-01-07,
 • Generowanie płatności: Tak,
 • Forma płatności: przelew_BPH,
 • Termin płatności: 20XX-01-12,
  • po zapisaniu dokumentu BO automatycznie zostanie utworzone w preliminarzu płatności zdarzenie, które będzie widoczne w menu Kasa/Bank / Preliminarz płatności w rejestrze BPH,
  • po zapisaniu dokumentu BO powstanie również rozrachunek na koncie 202-2-1-BIUROWIEC, który będzie widoczny w menu Księgowość/ Rozrachunki.

Załóżmy, że 29 grudnia 20XX kontrahent ALOZA wpłacił na nasze konto w banku BPH zaliczkę za usługę w kwocie 300 zł, w związku z czym mamy nierozliczone zobowiązanie wobec kontrahenta ALOZA na dzień 20XX-01-01.

6. klikamy na przycisk  obok ikony  i wybieramy opcję „Dodawanie pozycji przez formularz”. Wprowadzamy:

 • Konto: 201-2-1-ALOZA,
 • Data: 20XX-12-31,
 • Dokument: KP 48/12/20XX,
 • Waluta: PLN
 • Kwota Ma: 300,00,
 • Rozrachunek: Tak,
 • Termin: 20XX-12-31,
 • Generowanie płatności: Tak,
 • Forma płatności: przelew_BPH
 • Termin płatności: 20XX-12-31,
  • po zapisaniu dokumentu BO automatycznie zostanie utworzone w preliminarzu płatności zdarzenie, które będzie widoczne w menu Kasa/Bank / Preliminarz płatności w rejestrze BPH,
  • po zapisaniu dokumentu BO powstanie również rozrachunek na koncie 201-2-1-ALOZA, który będzie widoczny w menu Księgowość/ Rozrachunki.

W Ćwiczeniu 8.6 PODLINKOWAĆ dodaliśmy zdarzenie do Preliminarza Płatności z datą 20XX-12-30, dokumentujące naszą należność od kontrahenta SOFTLAND. Zdarzenie to zostało rozliczone w bieżącym roku, a więc powinno być uwzględnione w bilansie otwarcia. Zdarzenie znajduje się na liście rozliczonych zdarzeń, w rejestrze PKO (FS 10/20XX). W związku z tym, że w preliminarzu jest już informacja o należności, z poziomu dokumentu BO dodamy zapis na konto, ale bez generowania płatności, by nie zdublować rozrachunków:

7. klikamy na przycisk  obok ikony  i wybieramy opcję „Dodawanie pozycji przez formularz”. Wprowadzamy:

 • Konto: 201-2-1-SOFTLAND,
 • Data: 20XX-12-30,
 • Waluta: PLN
 • Kwota Wn: 1 000,00,
 • Rozrachunek: Tak,
 • Generowanie płatności: Nie.

 

Bilans otwarcia dla kont zwykłych.

 1. Dodajemy kolejne pozycje BO na poszczególnych kontach za pomocą ikony   lub klawisza <Ins>, zgodnie z tabelą umieszczoną poniżej. Konto można wpisać bezpośrednio w polu lub wybrać z listy dostępnej po wciśnięciu prawego przycisku myszy. Wprowadzone wartości zatwierdzamy klawisz
  Numer kontaNazwa kontaStrona WnStrona Ma
  011-0Grunty własne52300
  011-1Budynki i lokale570000
  011-2Urządzenia techniczne i maszyny156000
  011-3Środki transportu32560
  011-4Inne środki trwałe.90 810,70
  020-3Inne wartości niemat. i prawne10500
  131 – BPH-PLNRachunek bankowy w BPH24400
  131 – BPH-EURRachunek dewizowy w BPHKurs nieokreślony 5000,00 EUR = 20 617,00 PLN
  131 – PKORachunek bankowy w PKO28000
  132-2-1Długoterminowe kredyty202547.7
  643-2Remonty rozliczane w czasie (długoterminowe)10000
  803Kapitał właścicieli765440
  852ZFŚS27900
  RAZEM995187.7995887.7
 2. Po wprowadzeniu wszystkich zapisów BO, suma po stronie Wn i Ma powinna się równać: 1 024 303,70.
 3. Zapisujemy dokument.

Czy ten artykuł był pomocny?