Eksport listy towarów z arkuszy

image_print

Możliwy jest eksport towarów do pliku z poziomu Arkusza Inwentaryzacyjnego oraz Arkusza Inwentaryzacyjnego Pomocniczego. Na formularzach, w prawym dolnym rogu na pierwszej zakładce dostępna jest ikona
 ‑ Eksportuj towary. Po naciśnięciu przycisku pojawia się okno, w którym należy wskazać plik, do którego zostaną wyeksportowane towary (na dysku lub iBard24). Jeśli wskazany zostanie plik, który nie istnieje, wówczas zostanie on utworzony po zatwierdzeniu eksportu. Jeśli wskażemy plik istniejący, zostanie on nadpisany. Plik powinien posiadać rozszerzenie txt lub csv.

Eksport towarów z dokumentu do pliku

Użytkownik ma możliwość wyboru sposobu eksportu: 

  • wg kodu towaru – do pliku wyeksportowane zostaną dane w formacie: KOD_TOWARU;ilość
  • wg kodu EAN – do pliku wyeksportowane zostaną dane w formacie: KOD_EAN;ilość

Czy ten artykuł był pomocny?