Instalacja

Instrukcja instalacji

W niniejszym artykule przedstawione zostały wymagania, proces instalacji i reinstalacji Comarch ERP Optima.

Wymagania sprzętowe i programowe

Zabezpieczenie programu

Do pracy programu w pełnej wersji konieczne jest podłączenie zaprogramowanego klucza HASP do komputera, który pełni rolę serwera klucza. Źródłem modułów może być również klucz wirtualny.

Uwaga
Instalacja programu, na komputerze, na którym nie ma wcześniejszej wersji Comarch ERP Optima zainstaluje wraz z programem aplikację do zarządzania modułami – Comarch ERP Menadżer Kluczy. Więcej informacji na jej temat można znaleźć w  instrukcji Comarch ERP Menadżer Kluczy.
Uwaga
Comarch ERP Optima od wersji 2014.5.1 dla baz konfiguracyjnych utworzonych w tej wersji programu wymaga zainstalowania aplikacji Comarch ERP Menadżer Kluczy w wersji 2014.5.1 lub nowszej. Nie jest to konieczne dla baz konfiguracyjnych skonwertowanych z wersji wcześniejszych niż 2014.5.1.

Płyta instalacyjna

Po uruchomieniu dysku instalacyjnego wyświetlane jest menu:

 • Zainstaluj – uruchomienie instalacji systemu Comarch ERP Optima,
 • Odwiedź – prezentacja programu,
 • Oferta uzupełniająca – ERP 4.0,
 • Pierwsze kroki z programem – dokumentacja, filmy instruktażowe oraz bazy demo,
 • Comarch ERP Optima w chmurze,
 • Społeczność Użytkowników,
 • Gdzie kupić
Płyta instalacyjna
Uwaga
Jeśli po włożeniu płytki instalacyjnej menu nie uruchomiło się automatycznie, należy uruchomić plik menu_optima.exe, znajdujący się w katalogu głównym płytki.

Wybranie opcji Zainstaluj Comarch ERP Optima umożliwia zainstalowanie programu w wersji dla jednego stanowiska lub dla pracy sieciowej.

Instalacja programu Comarch ERP Optima 

Podczas instalacji Użytkownikowi towarzyszy tzw. asystent. Dzięki temu cały proces polega na odpowiadaniu na pytania instalatora pojawiające się w kolejnych oknach. Potwierdzenie podanych informacji i przejście do następnego okna następuje po wciśnięciu przycisku Dalej. Powrót do wcześniejszego okna jest możliwy po wciśnięciu przycisku Wstecz.

Pełna instalacja systemu składa się z kilku etapów wchodzących w jeden proces instalacji. Poszczególne etapy to:

 • Sprawdzenie obecności wymaganych komponentów do instalacji systemu Comarch ERP Optima.
 • Instalacja i konfiguracja silnika bazy danych, który jest niezbędny do działania programu Comarch ERP Optima. Silnik ten to Microsoft SQL Server 2012 SP3 Express Edition. Ten punkt jest realizowany tylko w sytuacji, gdy wybrano opcję instalacji silnika bazy danych. Możliwość taka jest dostępna, jeśli na komputerze nie jest jeszcze zainstalowany Microsoft SQL Server.
 • Instalacja samego systemu Comarch ERP Optima.

Dostępność wskazanych etapów instalacji jest uwarunkowana rodzajem instalatora, rozpoznanymi przez instalator i funkcjonującymi już komponentami oraz wyborem odpowiednich opcji przez Użytkownika.

Razem z programem instalowany jest również generator raportów o nazwie GenRap autorstwa Comarch SA. Narzędzie to pozwala na edycję oraz tworzenie nowych wydruków w programie.

Uwaga
Instalacja systemu Comarch ERP Optima musi być wykonana przez Użytkownika, który posiada uprawnienia administratora w systemie operacyjnym. Przed rozpoczęciem instalacji programu należy zamknąć wszystkie otwarte aplikacje.

Do prawidłowego działania program wymaga dodatkowych komponentów. W czasie instalacji programu sprawdzane jest ich występowanie i w przypadku stwierdzenia braku obecności tych komponentów instalator przystępuje do ich instalacji. Poniżej znajduje się lista wymaganych komponentów:

 • .NET Framework 3.5 SP1
 • .NET Framework 4.0
 • MSXML 6.0
 • MDAC
 • SQLDMO
 • Crystal Reports (11.5.0.0)
 • Microsoft System CLR Types
 • SQL Server Shared Management Objects

Proces instalacji

Uruchomienie
Akceptacja warunków gwarancji
Sprawdzenie wymagań systemowych
Wybór rodzaju instalacji
Wybór trybu instalacji
Wybór instalacji komponentu Crystal Reports
Wybór aktywnych modułów
Instalacja serwera SQL
Zatwierdzenie instalacji
Zakończenie instalacji

Zmiana dostępności modułów dodatkowych instalowanych  z Comarch ERP Optima oraz funkcja naprawy instalacji

Po przejściu do Panelu sterowania \ Program i funkcje i kliknięciu na pozycję Comarch ERP Optima mamy do wyboru dwie opcje: Usuń oraz Zmień. Pierwsza z nich usuwa program z komputera, druga natomiast pozwala na wykonanie jednej z dwóch czynności. Pierwsza z nich to zmiana dostępności modułów dodatkowych, druga natomiast to uruchomienie funkcji naprawy instalacji Comarch ERP Optima.

Zarządzanie aplikacją Comarch ERP Optima

Wybór modułów dodatkowych – funkcja służy do zmiany dostępności modułów dodatkowych takich jak: Analizy BI, Automat Synchronizacji, Biuro Rachunkowe i Przypominacz. Jeżeli podane moduły nie były zaznaczone podczas instalacji Comarch ERP Optima, to z poziomu tej funkcji można je włączyć już po zakończeniu instalacji.

Napraw instalację Comarch ERP Optima – funkcja wykonuje ponowną rejestrację komponentów niezbędnych do działania aplikacji.

Instalacja nienadzorowana

Comarch ERP Optima można uruchomić w trybie instalacji nienadzorowanej. W przypadku chęci skorzystania z tego typu instalacji prosimy o konakt z Autoryzowanym Partnerem Comarch.

Uwaga
W przypadku konieczności doinstalowania pakietu .net Framework 4.0 w czasie instalacji nienadzorowanej zostanie wykonany restart komputera.

Instalacja Comarch ERP Optima na serwerze terminali

Instalacja na serwerze terminali przebiega tak samo jak na stanowisku roboczym, przy czym przed przystąpieniem do instalacji należy przełączyć serwer terminali w tryb instalacji poprzez uruchomienie komendy:

Change user /install

Po zakończeniu instalacji należy wyłączyć tryb instalacji wpisując komendę:

Change user /execute

Szczegółowe informacje na temat zalecanych parametrów środowiska terminalowego zawarte są biuletynie technicznym OPT60 Comarch ERP Optima w środowisku terminalowym, który jest dostępny na stronach walidowanych dla Partnerów Comarch http://www.erp.comarch.pl/partnerzy.

Zachęcamy Klientów, aby po szczegółowe informacje dotyczące planowania instalacji na serwerze terminali zgłaszali się do Autoryzowanych Partnerów Comarch.

Ustawienie interfejsu Comarch ERP Optima wpływające na wydajność pracy w środowisku terminalowym

Przy połączeniach terminalowych szczególnie przez Internet w celu zmniejszenia ilości przesyłanych danych, a przez to przyspieszenie wyświetlania okien wprowadzono specjalne ustawienia w programie. Ustawienia te zostały przedstawione w poniższych punktach.

Ustawienia skórki programu

Dla pracy poprzez pulpit zdalny przygotowano specjalne skórki o nazwach Flat oraz UltraFlat. Skórki  programu można ustawić z poziomu menu Widok po zalogowaniu do programu.

Wyłączenie animacji

Pozytywnie na szybkość wyświetlania w programie ma wyłączenie dostępnych animacji. Można to zrobić po zalogowaniu do programu w menu Widok odznaczając parametr Efekty animacji (wolniejsze działanie).

Zwinięcie graficznego menu (ribbon)

Obszar graficznego menu (ribbon) jest najdłużej odrysowywany dlatego jego wyłączenie na wolnym łączu powinno poprawić szybkość ściągania obrazu aplikacji z serwera.

Reinstalacja z poprzedniej wersji oraz aktualizacje programu

Wdrożenie nowej wersji programu może przebiegać na dwa sposoby: reinstalacji lub aktualizacji. Generalnie mówiąc reinstalacja wymaga odrębnego instalatora analogicznie jak w przypadku instalacji programu, natomiast aktualizacje Comarch ERP Optima wbudowane są w sam program, ich wdrożenie jest bardzo proste i przebiega z bardzo małym udziałem użytkownika. Każdorazowo wraz z nową wersją programu lub jego aktualizacją udostępniana jest ulotka, w której umieszczona jest informacja, czy program wymaga reinstalacji odrębnym instalatorem, czy wystarczy uruchomić aktualizację.

Comarch ERP Optima posiada specjalny mechanizm przypomnień w postaci Panelu wiadomości, znajdującego się w prawym dolnym ekranu, które informują użytkownika o nowych wersjach i aktualizacjach.

Uwaga
Instalacja programu, na komputerze, na którym nie ma wcześniejszej wersji Comarch ERP Optima zainstaluje wraz z programem aplikację do zarządzania modułami – Comarch ERP Menadżer Kluczy.
Uwaga
Comarch ERP Optima od wersji 2014.5.1 dla baz konfiguracyjnych utworzonych w tej wersji programu wymaga zainstalowania aplikacji Comarch ERP Menadżer Kluczy 2014.5.1. Nie jest to konieczne dla baz konfiguracyjnych skonwertowanych z wersji wcześniejszych niż 2014.5.1.

Reinstalacja z poprzedniej wersji

W celu wykonania reinstalacji programu, należy z poziomu kreatora umieszczonego na płycie Comarch ERP Optima uruchomić opcję instalacji (Zainstaluj/ Zainstaluj Comarch ERP Optima).

Reinstalacja przebiega w podobny sposób jak instalacja programu i została dokładnie opisana powyżej.

Podczas reinstalacji wyświetlana jest informacja o braku wsparcia dla Microsoft SQL Server 2000 oraz 2005.

Kreator instalacji Comarch ERP Optima
Uwaga
Comarch ERP Optima od wersji 2013 nie współpracuje z silnikiem bazy danych Microsoft SQL Server 2000, a od wersji 2014.5.1 nie współpracuje z silnikiem bazy danych Microsoft SQL Server 2005.

Reinstalację programu Comarch ERP Optima można uruchomić również z jednoplikowych instalatorów: ComarchERPOptimaSQL.exe (zawiera program + silnik SQL), ComarchERPOptima.exe. Jednoplikowe instalatory dostępne są do pobrania po zalogowaniu na stronach walidowanych dla Klientów www.comarch.pl/erp/dla-klientow. Reinstalacja oprócz zmian w programie może wymagać konwersji baz danych. Do reinstalacji zaleca się użycie pliku ComarchERPOptima.exe, gdyż ma on mniejszy rozmiar i krócej trwa jego pobieranie.

Od wersji Comarch ERP Optima 2018 wymagana jest na komputerze obecność pakietu Microsoft .Net Framework 4.5. W przypadku jego braku zostanie on doinstalowany przez instalator Comarch ERP Optima.

Reinstalacja z wersji wcześniejszej niż 2018  musi być wykonana na wszystkich komputerach, gdzie działa program Comarch ERP Optima w wersji wcześniejszej niż 2018. Reinstalacja programu spowoduje uaktualnienie wersji.

Uwaga
Reinstalacja powinna być przeprowadzana na programie objętym gwarancją. Jeśli termin gwarancji minął, reinstalacja spowoduje jego zablokowanie.

Reinstalacja do najnowszej wersji 2018 możliwa jest zarówno z wersji 2017, 2016, 2015, 2014 oraz 2013.7. W przypadku konieczności skonwertowania bazy z wcześniejszej wersji programu należy zrobić to dwuetapowo, czyli najpierw zainstalować wersję 2013.7, a dopiero potem aktualną wersję 2018.

Uwaga
Ze względu na wprowadzenie w programie obsługi znaków diakrytycznych pochodzących z innych języków niż polski wielkość bazy danych po konwersji  z wersji 2010 i wcześniejszych zwiększa się. Dodatkowo w czasie samego procesu konwertowania potrzeba więcej miejsca na dysku twardym. Ma to szczególne znaczenie podczas konwersji baz o rozmiarze kilku gigabajtów na darmowej wersji Microsoft SQL Server Express. Wynika to z ograniczenia rozmiaru bazy danych, z którymi mogą pracować edycje Express. Przy czym z Microsoft SQL Server 2008 Express mogą być używane bazy o rozmiarze nieprzekraczającym 4 GB, natomiast Microsoft SQL Server 2008 R2 Express, Microsoft SQL Server 2012 Express oraz Microsoft SQL Server 2014 Express pozwalają na pracę z bazami o rozmiarze do 10 GB. Zatem wykonanie konwersji może wymagać aktualizacji serwera SQL do wersji 2008 R2 Express (2012 Express, 2014 Express) lub do pełnej wersji serwera SQL, który nie posiada żadnych ograniczeń na wielkość bazy danych.

Aktualizacje Comarch ERP Optima

Po około 3 minutach od zalogowania się do Comarch ERP Optima, jeżeli dostępne będą aktualizacje pojawi się komunikat z taką informacją. Następnie uruchomiona zostanie specjalna aplikacja do instalowania aktualizacji Comarch ERP Optima, która poda listę aktualizacji do zainstalowania. Aplikacja ta pojawia się na pasku zadań w prawym dolnym rogu ekranu w postaci niebieskiej ikony z logo Comarch ERP Optima . W przypadku znalezienia nowych aktualizacji kolor ikony zmienia się na żółty.

Po kliknięciu prawym klawiszem na jej ikonę dostępne są dwie opcje:

Sprawdź dostępne aktualizacje – ręczne wywołanie sprawdzenia, czy są dostępne nowe aktualizacje Comarch ERP Optima.

Zainstaluj dostępne aktualizacje – wybranie tej opcji spowoduje zainstalowanie pobranych aktualizacji Comarch ERP Optima.

Uwaga
Instalacja aktualizacji wymaga zamknięcia aplikacji Comarch ERP Optima.

W aplikacji, która pobiera aktualizacje Comarch ERP Optima jest dostępna opcja w menu Przejdź do strony z nową wersją Comarch ERP Optima. Wybranie tej opcji powoduje otwarcie domyślnej przeglądarki internetowej ze stroną skąd można pobrać nową wersję Comarch ERP Optima.

Okno powiadomień Aktualizacji Comarch ERP Optima

Można również samodzielnie uruchomić aplikację do aktualizacji poprzez uruchomienie skrótu z menu Start/ Wszystkie programy/ Comarch ERP Optima/ Aktualizacje Comarch ERP Optima.

Moduły dodatkowe instalowane osobno

Po kliknięciu przycisku Zainstaluj  z głównego menu, na drugiej pozycji mamy Zainstaluj moduły dodatkowe. Po jej wybraniu mamy możliwość zainstalowania modułów dodatkowych Comarch ERP Optima (Instalacja modułów dodatkowych Comarch ERP Optima) pod drugim przyciskiem dostępna jest Instalacja narzędzi Comarch. Trzeci przycisk umożliwia przejście do instalacji narzędzi Microsoft.

Dostępne moduły dodatkowe to: Comarch ERP Optima Detal, Comarch ERP Optima Pulpit Menadżera, Instalacja komponentów dla modułu Comarch e-Sklep oraz Instalacja usługi Automatyczna Kopia Bezpieczeństwa. Szczegółowe informacje dotyczące modułów dodatkowych Comarch ERP Optima zawarte są w dokumentacji dotyczącej poszczególnych modułów.

Instalacja komponentów dla modułu Comarch e-Sklep – zawiera w sobie opisane niżej: Web Services Enhancements (WSE) 3.0 Runtime for Microsoft .NET, .NETFramework 2.0 oraz SQLXML 3.0 Service Pack 3 (SP3).

Wybór przycisku Instalacja narzędzi Comarch pozwala na zainstalowanie następujących programów:

Instalacja Comarch ERP Menadżer Kluczy – narzędzie służy do zarządzania licencjami dla Comarch ERP Optima oraz modułów dodatkowych. Źródłem licencji może być klucz HASP, klucz wirtualny lub pliki Softhasp. Menadżer Kluczy należy zainstalować na komputerze, gdzie jest wpięty klucz HASP, gdzie wgrane są pliki Softhasp lub ma być aktywowany klucz wirtualny.

Menadżer Kluczy jest standardowo instalowany podczas konfiguracji silnika bazy danych, na tym samym komputerze co Microsoft SQL Server. Jeśli konfiguracja przebiegła prawidłowo nie ma konieczności ponownej jego instalacji.

Aktualizowanie licencji w kluczu HASP (programowanie klucza) – jeśli program wymaga do pracy klucza HASP, należy go wcześniej zaprogramować zgodnie z wykupionymi modułami. Klucz dostarczany przez Comarch jest już zaprogramowany zgodnie z zakupionymi modułami. Programowanie klucza jest niezbędne tylko w przypadku zwiększania ilości posiadanych modułów, przedłużania Asysty lub odtwarzania uszkodzonej zawartości klucza.

Klucz powinien być umieszczony na komputerze będącym serwerem bazy danych i na tym komputerze powinno być uruchomione jego programowanie (wtedy klucz jest wpięty do lokalnego portu). Przed rozpoczęciem programowania należy wskazać miejsce, gdzie znajduje się plik *.RUS (otrzymany z firmy Comarch) – jest to plik zawierający informacje o posiadanych modułach. Istnieje również możliwość automatycznego pobrania pliku RUS przez Klienta z serwerów Comarch za pośrednictwem Comarch ERP Menadżer Kluczy. Po kliknięciu prawym przyciskiem myszy na ikonie Menadżera Kluczy pojawia się opcja „Aktualizuj licencje w kluczu HASP” z dwoma możliwościami wyboru:

 • Aktualizacja z dysku – wymaga wskazania pliku RUS z dysku,
 • Aktualizacja z chmury – plik RUS pobierany jest z serwerów Comarch.

Po zaprogramowaniu klucza podnosi się okno Menadżera Kluczy z zakładką [Dostępne moduły]. Jeśli jest kilka aktywnych kluczy to wyświetlana jest informacja dla klucza, który był właśnie programowany.

W Comarch ERP Menadżer Kluczy możliwe jest aktywowanie licencji Comarch ERP Optima z więcej niż jednego klucza. Jeżeli podpiętych jest więcej niż jeden klucz (HASP lub wirtualny), na zakładkach [Dostępne moduły] oraz [Pobrane moduły] pojawia się pole z wyborem klucza. Podobnie przy wyborze opcji Zwolnij licencje pojawia się w takim przypadku lista podpiętych kluczy.

Migrator baz danych – Narzędzie to pozwala na: zainstalowanie najnowszego serwera Microsoft SQL Server 2012 SP2, przeniesienie danych programu Comarch ERP Optima na serwer Microsoft SQL Server 2012 SP2 (wraz z jego instalacją) oraz przenoszenie danych pomiędzy już zainstalowanymi serwerami bazy danych. Oprócz tego za pomocą Migratora baz danych można wykonać kopie bezpieczeństwa i odtworzenie baz danych Comarch ERP Optima.

Po wybraniu opcji instalacji narzędzi Microsoft możemy zainstalować następujące dodatki:

Instalacja .NET Framework 3.5 – Instalacja tego komponentu jest wymagana do poprawnego działania Comarch ERP Optima. Pakiet ten jest instalowany razem z programem Comarch ERP Optima.

Instalacja .NET Framework 4.5 – Instalacja tego komponentu jest wymagana do poprawnego działania Comarch ERP Optima. Pakiet ten jest instalowany razem z programem Comarch ERP Optima.

SQLXML 3.0 Service Pack 3 (SP3) – komponent wymagany do współpracy Comarch ERP Optima z modułem Comarch e-Sklep.

Instalacja Web Services Enhancements (WSE) 3.0 Runtime for Microsoft .NET – instaluje narzędzia wykorzystywane do współpracy systemu Comarch ERP Optima z systemem Comarch ERP XL.

Instalacja silnika bazy danych – opcja pozwala na zainstalowanie silnika bazy danych bez powiązania z instalacją systemu Comarch ERP Optima.

 

 

Czy ten artykuł był pomocny?