Komunikat ID 24170 „Czy usunąć wypłaty dla zaznaczonych pracowników?”

image_print

Wybór operacji seryjnego usuwania wypłat w sytuacji gdy na liście są zaznaczeni pracownicy (co najmniej jeden zaznaczony). Odpowiedź „Tak” spowoduje, że zostaną usunięte wypłaty dla wszystkich zaznaczonych pracowników, niezależnie od tego na którym nazwisku ustawiono kursor. Odpowiedź „Nie” oznacza rezygnację z kasowania wypłat w trybie seryjnym dla zaznaczonych. Chcąc usunąć wypłatę w trybie indywidualnym – tylko dla tego pracownika, na którym jest ustawiony kursor – należy usunąć zaznaczenia (np. wybierając opcję „Odznacz wszystkie” w menu kontekstowego) i ponownie wybrać opcję „Kasowanie wypłat”.

Czy ten artykuł był pomocny?