Modyfikacja wyrażenia arytmetycznego

image_print

Wyrażenie arytmetyczne, związane z daną pozycją zestawienia, można dowolnie korygować  oraz kasować.

Korektę można utworzyć z dwóch miejsc – z poziomu formatki Pozycja zestawienia (w polu Kwota) oraz z poziomu Wizarda Definicja kwoty. Z poziomu formatki Pozycja zestawienia ingerencja w definicję wyrażenia jest możliwa pod warunkiem, że użytkownik zapoznał się z językiem konstruktora. Użytkownicy mniej wprawni powinni dokonywać korekt na poziomie Wizarda wykorzystując do tego celu mechanizm usuwania wyrażenia – przycisk  Czyszczenie („gumka”) oraz mechanizmy ponownego wprowadzania wyrażenia.

Uwaga
Częściową korektę wyrażenia udostępniono tylko na poziomie formatki wyjściowej Pozycja zestawienia, w polu Kwota. Na poziomie Wizarda Definicja Kwoty przycisk  Czyszczenie („gumka”) usuwa wszystkie elementy wyrażenia.

Czy ten artykuł był pomocny?