Nieokreślona wartość dostawy

image_print

Cel ćwiczenia: wprowadzenie towaru dokumentem PZ na magazyn nie znając ostatecznej ceny sprzedaży określonej przez Dostawcę. Następnie przekształcenie do dokumentu FZ po cenie z otrzymanej Faktury Sprzedaży.

 • Wprowadzamy dokument PZ (menu Handel/ Przyjęcia Zewnętrzne):
  • kontrahent: ADM (pozostałe informacje są uzupełniane na podstawie danych z karty kontrahenta)
  • numer obcy: WZ/777/2013
  • wprowadzamy towary:
   • JABŁONIE: 1 szt. w cenie 20 zł
   • KORA_S80: 1 szt. w cenie 10 zł
  • wartość brutto dokumentu: 36,90 zł
 • Zatwierdzamy dokument PZ na trwałe. Parametr FZ dotyczący automatycznego tworzenia Faktury Zakupu nie powinien być zaznaczony (fakturę utworzymy później):
  • towar został wprowadzony do magazynu (jest dostępny do sprzedaży), nie powstała płatność w Kasie/Banku
 • Po tygodniu otrzymujemy Fakturę Sprzedaży od Dostawcy. Ceny różnią się od cen wprowadzonych na dokumencie PZ.
 • Z poziomu System/ Konfiguracja/ Firma/ Magazyn/ Parametry zaznaczamy Pozwalaj na edycje cen/kursu na FZ powstałym z PZ. Następnie przechodzimy na listę dokumentów PZ, zaznaczamy stworzony dokument i przekształcamy do Faktury Zakupu.
 • Na formularzu FZ zmieniamy odpowiednio ceny towarów:
  • JABŁONIE: 1 szt. w cenie 5 zł
  • KORA_S80: 1 szt. w cenie 12 zł

Przy zapisie FZ na stałe na liście Przyjęć Zewnętrznych tworzona jest korekta wartości do stworzonego dokumentu PZ o wartości -15,99 zł.

Czy ten artykuł był pomocny?