Parametry współpracy z XL

image_print

Współpraca z systemem Comarch ERP XL – w przypadku, gdy moduł płacowy ma współpracować z systemem Comarch ERP XL, parametr ten powinien zostać zaznaczony. W przypadku współpracy Comarch ERP Optima z systemem Comarch ERP XL w  wersji 2017.0 lub wyższej, wszystkie parametry dotyczące synchronizacji bazy Comarch ERP XL z bazą kadrowo‑płacową są ustawiane wyłącznie z poziomu modułu Administrator Comarch ERP XL. W konfiguracji bazy kadrowo – płacowej informacje o synchronizowanej bazie są wyświetlane tylko do podglądu (bez możliwości edycji). Współpraca z systemem Comarch ERP XL polega na synchronizacji danych kadrowych i możliwości księgowania wypłat do Comarch ERP XL.

Po zaznaczeniu parametru należy uzupełnić informacje o:

  • Serwer bazy danych systemu XL – nazwa serwera bazy danych systemu Comarch ERP XL
  • Baza danych systemu Comarch ERP XLnazwa bazy danych, w której zapisywane będą informacje z modułu Comarch ERP Optima. Należy pamiętać o tym, że nazwa bazy danych powinna rozpoczynać się od wyrażenia ERPXL_nazwa bazy.
Uwaga
W przypadku współpracy z Comarch ERP XL w wersji 2017.0 bądź wyższej, wszystkie ustawienia konfiguracyjne dotyczące synchronizacji wprowadzane są wyłącznie z poziomu modułu Administrator systemu Comarch ERP XL. Wówczas z poziomu konfiguracji modułu kadrowo-płacowego opisane wyżej parametry są dostępne tylko do podglądu, bez możliwości edycji.

W sytuacji, gdy moduł płacowy Comarch ERP Optima współpracuje z systemem Comarch ERP XL, zmienia się wygląd konfiguracji programu. Zmienne konfiguracyjne dotyczą tylko modułu płacowego.

Jeżeli w konfiguracji zostanie zaznaczony parametr wskazujący na współpracę z systemem Comarch ERP XL, a użytkownik nie posiada wykupionej odpowiedniej licencji, program nie pozwoli na wyliczenie wypłat (w momencie liczenia pojawi się właściwy komunikat). W takiej sytuacji należy wrócić do Konfiguracji i usunąć znacznik Współpraca z systemem Comarch ERP XL.

Parametr należy także usunąć na czas importu danych z programu PL, Płace Plus lub PIK. Informuje o tym komunikat pojawiający się podczas importu danych, gdy posiadamy zaznaczoną współpracę z systemem Comarch ERP XL.

W tym oknie należy także wskazać Operatora, którego akronim będzie widoczny w zapisach powstałych w Comarch ERP Optima, w wyniku operacji wykonanych z poziomu programu Comarch ERP XL.

Jeśli z poziomu programu Comarch ERP XL jest prawidłowo ustawiona współpraca z modułem płacowym, czyli jest stosowana dwukierunkowa synchronizacja danych, dane między bazami są synchronizowane automatycznie podczas wykonywania dodawania/zmiany/usuwania danych podlegających synchronizacji.  

Czy ten artykuł był pomocny?