Typy wypłat

image_print

Konfiguracja Firmy/ Płace/ Typy wypłat w standardowej wersji programu są zdefiniowane podstawowe elementy wypłaty. Widoczne są one po naciśnięciu  Pokaż standardowe i nie podlegają modyfikacjom przez użytkownika. Możliwy jest natomiast podgląd ustawień w tych elementach.

Dostępne są także typy wypłat wstępnie zdefiniowane w programie, których definicje można modyfikować, do tych składników należą:

 • Dodatek funkcyjny,
 • Ekwiwalent za niewykorzystany urlop,
 • Ekwiwalent za niewykorzyst.url.(tymcz.),
 • Premia procentowa,
 • Premia uznaniowa,
 • Wyrównanie do minimalnej stawki (umowa),
 • Wyrównanie do najniższego wynagrodzenia.

W celu dodania własnego dodatku należy:

 • Wejść do Konfiguracja Firmy/ Płace/ Typy wypłat.
 • Nacisnąć „Plus”, pojawi się formularz typu wypłaty.
 • Należy samodzielnie uzupełnić wszystkie zakładki, poniżej znajduje się szczegółowy opis wszystkich pól.

Formularz typu wypłaty – zakładki:

 • [Ogólne]– nazwa elementu i sposób ustalania jego wartości (wybór algorytmu, sposób pomniejszania ze względu na odnotowane nieobecności).
 • [Podatki/Nieobecności] – sposób uwzględniania definiowanego elementu na deklaracjach PIT i ZUS oraz sposób uwzględniania definiowanego elementu w podstawie wymiaru ustalania: zasiłków ZUS, wynagrodzenia za czas urlopu urlopowego oraz ekwiwalentu za czas urlopu.
 • [Szczegółowe] – między innymi: zaokrąglenie, sposób uwzględniania definiowanego elementu w procedurze rozliczania nadgodzin.

Czy ten artykuł był pomocny?