Uzupełnianie danych o urzędzie

image_print

Na pasku zadań oprócz  przycisków dostępnych również z listy pojawia się dodatkowo:

 Biblioteka dokumentów – pojawia się tylko w przypadku, gdy operator jest zalogowany do modułu Obieg Dokumentów. Przycisk wywołuje listę dokumentów w Bibliotece, zawężoną do dokumentów skojarzonych z danym urzędem.

Formularz urzędu podzielony jest na dwie zakładki: [Ogólne][Rachunki]. Zakładka [Ogólne] zawiera podstawowe dane adresowe urzędu skarbowego lub ZUS. Wygląd tej zakładki jest identyczny bez względu na rodzaj urzędu.

Zakładka [Rachunki] to informacje o banku i rachunkach bankowych urzędu skarbowego lub ZUS, na które odprowadzane mają być kwoty poszczególnych podatków (ubezpieczeń).

W menu znajdują się przyciski:

 – wyświetlone zostaje okno z listą zapisów kasowych/ bankowych związanych z urzędem,

– preliminarz płatności związanych z urzędem,

– lista rozliczeń urzędu.

 

Czy ten artykuł był pomocny?