VAT, AKC-WW

image_print

NIP – Numer Identyfikacji Podatkowej firmy, powiązany z polem NIPPieczątce firmy. Format numerów został przystosowany do standardów obowiązujących w Unii Europejskiej – składa się z dwuliterowego przedrostka (lista jest zdefiniowana w programie) oraz unikalnego ciągu liter/ cyfr. Program wyposażony jest w mechanizm sprawdzający poprawność numeru NIP. Przy próbie zapisania danych z błędnym numerem NIP, program wyświetli odpowiedni komunikat.

Podatnik jest osobą fizyczną – umożliwia odpowiednie wydrukowanie na deklaracji informacji o płatniku składek, i tak jeśli:

  • parametr nie jest zaznaczony – podatnik nie jest osobą fizyczną – na deklaracji drukowana jest pełna nazwa firmy,
  • parametr jest zaznaczony – podatnik jest osobą fizyczną i na liście wspólników jest tylko jeden właściciel – na deklaracjach drukowane są nazwisko, imię i data urodzenia wspólnika,
  • parametr jest zaznaczony – podatnik jest osobą fizyczną, a na liście jest kilku wspólników – na deklaracjach drukowane są dane firmy.

Jeśli zaznaczymy parametr Podatnik jest osobą fizyczną, pojawiają się na formularzu dodatkowe pola pozwalające wprowadzić dane osobowe podatnika, takie jak Imię, datę urodzenia, numery PESEL, dowodu osobistego oraz paszportu.

Nazwa skrócona – miejsce na wpisanie nazwy skróconej firmy.

Nazwa pełna – miejsce na wpisanie pełnej nazwy firmy.

NUSP – 10 znakowy Numer Ubezpieczenia Społecznego Płatnika nadawany przez ZUS.

Adres (VAT, AKC-WW) – miejsce na wpisanie pełnego adresu firmy, który będzie wykorzystany na generowanych w programie deklaracjach VAT-7, VAT-UE, VAT-9M, VAT-27 i AKC-WW.

Przedstawiciel (VAT, AKC-WW) – imię, nazwisko, e-mail i telefon przedstawiciela firmy, składającego i podpisującego deklaracje podatkowe firmy.

Uwaga
Wszystkie dane wprowadzone w poszczególnych grupach są niezależne (tzn. mogą się różnić) z wyjątkiem numeru NIP oraz numeru REGON, nad zgodnością których czuwa program.

Czy ten artykuł był pomocny?