W deklaracji VAT-7 uzupełniam ręcznie pola 36-39, 47-50 i dodaje Atrybut uzupełniam jego wartość, a w pliku nadal nie mam wartości w agregatach, dlaczego?

image_print

Atrybuty powinny zostać dodane w odpowiednich rejestrach. W rejestrze zakupu dodajemy atrybuty związane z polami: 

  • KOREKTA ŚR. TRWAŁYCH (Korekta podatku naliczonego od nabycia środków trwałych),
  • KOREKTA POZ. NABYĆ (Korekta podatku naliczonego od pozostałych nabyć),
  • VAT-ZD ZAKUP NIEZAPŁ (Korekta podatku naliczonego, zgodnie z Art. 89b ust. 1),
  • VAT-ZD ZAKUP ZAPŁAC. (Korekta podatku naliczonego, zgodnie z Art. 89b ust. 4).

Natomiast w rejestrze sprzedaży:

  • PODATEK OD SPISU (Podatek należny od towarów objętych spisem z natury),
  • ZWROT ZA KASĘ FISKAL (Zwrot odliczonej lub zwróconej kwoty wydatkowanej na zakup kas rejestrujących),
  • WEWN.NAB.PALIW SILN. (Podatek od wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych),
  • WEWN.NABYCIE ŚR.TRAN (Wewnątrzwspólnotowe nabycie środków transportu).          

Czy ten artykuł był pomocny?