Akcyza – wyroby węglowe

image_print

Po zaznaczeniu parametru Akcyza na wyroby węglowe znajdującego się w menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Magazyn/ Akcyza – wyroby węglowe, w programie dostępne są funkcje związane z obsługą podatku akcyzowego na wyroby węglowe.

Akcyza na wyroby węglowe

Zwolnienie od akcyzy

Atrybut do określenia podstawy prawnej zwolnienia (Dokument dostawy) – wartość tego atrybutu ustalona na pozycji dokumentu Wydania Zewnętrznego, Rozchodu Wewnętrznego będzie drukowana na Dokumencie dostawy w kolumnie 5 (Przeznaczenie uprawniające do zwolnienia). Zalecamy zdefiniowanie atrybutu w następujący sposób:

Po kliknięciu w przycisk Atrybut otrzymujemy listę atrybutów kontrahenta, na liście dodajemy atrybut o kodzie np. AKCYZA, ustawiamy format lista i definiujemy pozycje listy wpisując przeznaczenie uprawniające do zwolnienia np. pośredniczący podmiot węglowy – Art.31a. Atrybut jest przenoszony na zakładkę [Akcyza] pozycji dokumentu WZ/RW. Jeżeli na formularzu kontrahenta wybranego na dokument, na zakładce [Atrybuty] dla atrybutu ustawionego w Konfiguracji firmy/ Magazyn/ Akcyza – wyroby węglowe określono wartość to zostanie ona przeniesiona automatycznie na zakładkę [Akcyza] pozycji dokumentu.

Adres miejsca wydania do przemieszczenia wyrobów węglowych – uzupełniony adres będzie przenoszony na zakładkę [Dostawa] dokumentu WZ/RW w pole Adres miejsca wydania do przemieszczenia wyrobów węglowych, a stamtąd na wydruk Dokumentu dostawy.

Schemat numeracji dla WZ generowanych do FA i PA – dla transakcji rejestrujących sprzedaż wyrobów węglowych dla kontrahenta zwolnionego z akcyzy można przypisać domyślny schemat numeracji dla Wydań Zewnętrznych generowanych automatycznie do Faktur Sprzedaży, Paragonów.

Naliczanie akcyzy

Powiększaj cenę o kwotę akcyzy – po zaznaczeniu parametru domyślne ceny sprzedaży na dokumentach zostają zwiększone o kwotę akcyzy.

Rabat na dokumentach z akcyzą – w przypadku udzielania rabatu na dokumentach użytkownik może wskazać czy rabat ma być wyliczany od pełnej ceny czy od ceny bez akcyzy.

Atrybut dla oznaczenia ubytków (na pozycji dokumentu rozchodu) – na deklaracji AKC-WW ubytki towarów należy umieszczać oddzielnie, dlatego konieczne jest odpowiednie oznaczenie pozycji dokumentów rejestrujących ubytki wyrobów węglowych. Aby ubytki trafiły na deklarację w oddzielnej pozycji, konieczne jest dodanie na pozycji dokumentu (RW lub FA, PA,WZ) atrybutu określonego w konfiguracji do rejestrowania ubytków. Nie ma konieczności uzupełniania wartości atrybutu na dokumentach. Na deklaracji ubytki ujmowane są w oddzielnej pozycji CN z dodatkową informacją „Ubytki” w kolumnie Nazwa grupy wyrobów.

Deklaracja AKC-WW

W związku z wejściem w życie ustawy o wprowadzeniu podatku akcyzowego na wyroby węglowe należy składać do Urzędu Skarbowego comiesięczną deklarację AKC-WW. W Konfiguracji firmy/ Dane firmy/ Deklaracje należy wskazać Urząd Skarbowy, do którego składana jest deklaracja AKC-WW oraz Urząd Skarbowy, do którego płacona jest akcyza za wyroby węglowe.

Dane podatnika pobierane są z Konfiguracji firmy/Dane firmy/VAT 7, VAT-UE, VAT-9M, AKC-WW.

Czy ten artykuł był pomocny?