Czy w aplikacji Comarch e-Sprawozdania istnieje możliwość dodania dodatkowej pozycji, np. do Rachunku zysków i strat?

image_print

W aplikacji Comarch e-Sprawozdania wygenerowany szablon sprawozdania można rozszerzać o kolejne pozycje. Służą do tego przyciski znajdujące się w górnym pasku:

 Dodaj równoległą pozycję – dodawana jest pozycja na tym samym poziomie co aktualnie zaznaczona.

 Dodaj podpozycję – dodawana jest pozycja podrzędna do aktualnie zaznaczonej.

 Usuń pozycję – usuwa zaznaczoną pozycję. Działa tylko dla wierszy dodanych przez użytkownika.

Przy dodaniu nowej pozycji oprócz wpisania jej wartości konieczne jest również uzupełnienie jej Nazwy.

Czy ten artykuł był pomocny?