Drukarka fiskalna

image_print

Funkcja umożliwia zainstalowanie i skonfigurowanie drukarki fiskalnej. W oknie konfiguracji drukarki należy zdefiniować:

 • Model drukarki – z rozwijanej listy należy wybrać właściwy model drukarki,
 • Port – należy wskazać port szeregowy COM, do którego podłączona jest drukarka.
 • Prędkość portu – należy ustawić prędkość portu szeregowego, do którego podpięta jest drukarka.
 • Sterowanie przepływem – niektóre drukarki wymagają ustawienia odpowiedniego sterowania przepływem danych w w porcie COM. Użytkownik może wybrać w programie Comarch ERP Optima opcje:
  • ustawienia systemowe (program nie ustawia sterowania przepływem, brane są ustawienia systemu),
  • RTS (do sterowania przepływem jest wykorzystywana w porcie para linii RTS/CTS),
  • Xon / Xoff (sterowanie przepływem odbywa się przez wysłanie znaczników Xon oraz Xoff),
  • RTS i Xon / Xoff (wykorzystuje obydwie metody sterowania przepływem),
  • brak (nie jest wykorzystywana żadna metoda kontroli przepływu danych).

Drukarka Posnet Temo podłączona bezpośrednio przez USB do poprawnej komunikacji musi mieć ustawione sterowanie przepływem: RTS. Przy pracy przez port COM parametr ten może być dowolny można ustawić ustawienia systemowe.

W nowych drukarkach Posnet Thermal i Novitus Delio w konfiguracji drukarki można ustawić sterowanie przepływem, w Comarch ERP Optima musi być wybrana taka sama opcje (drukarki te mają domyślne ustawienie „brak”).

Parametry współpracy z drukarką fiskalną
Uwaga
Jeśli użytkownik chce usunąć drukarkę wystarczy w polu Model drukarki wybrać BRAK.
Uwaga
Należy pamiętać, by przed przystąpieniem do pracy sprawdzić, czy drukarka jest wpisana na listę urządzeń fiskalnych (Konfiguracja Programu/ Ogólne/ Drukarki fiskalne) oraz sprawdzić powiązania stawek VAT w programie i na drukarce (Konfiguracja Programu/ Ogólne/ Symbole stawek VAT)

Ponadto podczas pracy z drukarką fiskalną istnieje możliwość umieszczenia na paragonach fiskalnych kilku dodatkowych informacji. Należy jednak pamiętać, że nie wszystkie drukarki mają możliwość drukowania na paragonach fiskalnych informacji dodatkowych.

Drukuj numer faktury/ paragonu na paragonie fiskalnym – parametr jest związany ze współpracą z drukarkami fiskalnymi i pozwala na wydruk numeru dokumentu nadany w systemie Comarch ERP Optima jako informację dodatkową na paragonie fiskalnym.

Formy płatności – na paragonie fiskalnym istnieje możliwość wydruku informacji, w jaki sposób dokonano zapłaty. Aby było to możliwe użytkownik musi nie tylko zaznaczyć parametr, ale dodatkowo skojarzyć formy płatności w systemie Comarch ERP Optima z formami płatności wykorzystywanymi przez drukarki (Konfiguracja Firmy/ Handel/ Formy płatności dla drukarek fiskalnych).

Opakowania – w części niefiskalnej paragonu istnieje możliwość wydruku opakowań kaucjonowanych towarzyszących transakcji.

Oznaczenie operatora i stanowiska – istnieje możliwość wydruku na paragonach identyfikatorów operatora, który wystawił dokument oraz stanowiska, na którym go wystawiono.

 • Oznaczenie operatora można wpisać na jego karcie (Konfiguracja Programu/ Użytkowe/ Operatorzy), na zakładce Parametry. Pole nie jest dostępne, w oknie widoczne jest oznaczenie dla operatora, który jest aktualnie zarejestrowany w programie.
 • Oznaczenie stanowiska wpisuje się bezpośrednio w pole, dla każdego stanowiska (komputera) oddzielnie.

Nie wysyłaj informacji na wyświetlacz drukarki – parametr jest dostępny tylko w przypadku współpracy z drukarkami Novitus. Powoduje, że na wyświetlacz drukarki nie są wysyłane informacje z programu.

Wysyłaj nazwę zdefiniowaną dla urządzeń fiskalnych – po zaznaczeniu parametru podczas fiskalizacji dokumentów na drukarkę fiskalną wysyłane są nazwy fiskalne towarów, zdefiniowane na kartotekach towarowych, na zakładce [Dodatkowe]. Jeżeli dany towar nie posiada zdefiniowanej nazwy dla urządzeń fiskalnych, a parametr jest zaznaczony, na drukarkę fiskalną wysyłana jest nazwa zwykła towaru, pobrana z jego karty, z zakładki [Ogólne].

Drukuj rozpoczęcie pracy operatora – po zaznaczeniu parametru przy logowaniu i wylogowaniu operatora z programu na drukarce fiskalnej wykonywany jest wydruk dotyczący rozpoczęcia/zakończenia pracy kasjera (funkcja nie dotyczy drukarek firmy Elzab).

Drukuj Faktury VAT na drukarce fiskalnej – parametr jest dostępny dla drukarek Elzab Mera, Novitus, Posnet Thermal, Posnet Thermal HS i FV. Po jego zaznaczeniu dla Faktury Sprzedaży z naliczonym podatkiem VAT algorytmem „od brutto”, na której jest zaznaczona opcja Fiskalizuj, przy zapisie na stałe zamiast Paragonu fiskalnego na drukarce wykonywany jest wydruk fiskalny Faktury. Szczegóły w podręczniku do modułu Handel.

Skrócony numer faktury – zaznaczenie parametru spowoduje wydruk numeru faktury bez symbolu i zer wiodących.

Logowanie komunikacji – po zaznaczeniu parametru, podczas pracy drukarki fiskalnej utworzy się plik %AppData%\Comarch OnlineFP\OnlineFpCommunication.log W przypadku sterowników terminalowych w  pliku tym (na serwerze terminali) zapisuje się komunikacja przez kanały wirtualne (zapisują się wysyłane i odbierane informacje w formacie XML), natomiast komunikacja przez port COM zapisuje się w takim samym folderze na komputerze klienta.

Po wciśnięciu przycisku Test drukarki program sprawdza, czy istnieje możliwość komunikacji pomiędzy komputerem i drukarką.

Dotyczy wersji: 2017.1

Drukuj NIP nabywcy – po zaznaczeniu parametru na drukarkach fiskalnych współpracujących z programem i posiadających taką możliwość, na paragonie fiskalnym drukowany jest NIP nabywcy.

 

Czy ten artykuł był pomocny?