Element element ‚P_7’ w przestrzeni nazw ma niekompletną zawartość. Lista oczekiwanych elementów: element ‚NazwaPozycji’ w przestrzeni nazw.

image_print

Komunikat „Element ‚P_7’ w przestrzeni nazw ‚http://www.mf.gov.pl/schematy/SF/DefinicjeTypySprawozdaniaFinansowe/2018/07/09/JednostkaMalaWZlotych’ ma niekompletną zawartość. Lista oczekiwanych elementów: element ‚NazwaPozycji’ w przestrzeni nazw ‚http://www.mf.gov.pl/schematy/SF/DefinicjeTypySprawozdaniaFinansowe/2018/07/09/DefinicjeTypySprawozdaniaFinansowe/'” pojawia się w przypadku, gdy użytkownik w sekcji Wprowadzenie w części Informacje uszczegóławiające doda pustą pozycję (bez uzupełniania jej nazwy). W takim przypadku należy uzupełnić Nazwę pozycji lub usunąć tę pustą pozycję za pomocą przycisku  (jeżeli jest ona zbędna).

Czy ten artykuł był pomocny?