Brak notowania podanego kursu waluty [waluta] na [RRRR-MM-DD].

image_print

Należy podać kursy waluty w menu Ogólne/ Kursy walut lub z poziomu System/ Konfiguracja/ Program/ Ogólne/ Waluty  ikona  Notowanie kursu dnia. W polu „Typ kursu waluty” należy wybrać właściwy typ. W programie Comarch ERP Optima istnieje możliwość importowania kursu waluty ze strony NBP. Kurs waluty można też uzupełnić na dokumencie walutowym wybierając jako typ kursu „Kurs ręczny”.

Od wersji 2016.5 umożliwiono automatyczne pobieranie kursów walut. Automat działa kiedy w Konfiguracji Programu/ Ogólne/ Parametry zaznaczony jest parametr Automatycznie pobieraj kursy walut. Parametr jest domyślnie zaznaczony na nowych bazach danych oraz bazach konwertowanych z wersji wcześniejszych.

Czy ten artykuł był pomocny?