Rejestrator Czasu Pracy

image_print

Uruchamianie

RCP może być uruchomiony tylko jeden raz. Uruchomienie stopera jest możliwe w następujący sposób:

  • Automatycznie, w momencie uruchomienia Comarch ERP Optima, jeśli w Konfiguracji stanowiska zaznaczony jest parametr Automatyczne sterowanie rejestracją czasu, z operatorem i firmą zgodną z Comarch ERP Optima oraz ostatnio wybraną kategorią.
  • z poziomu Biuro Rachunkowe dostępna jest ikona uruchamiająca Rejestrator Czasu Pracy – do RCP zostaje przekazany Operator zalogowany do BR.
  • Ręcznie za pomocą pliku CDN.BiuroR.RCP.exe – wówczas jest sprawdzane, czy dla stanowiska jest otwarta sesja i jeśli tak, to stoper startuje z danymi tego operatora, jeśli nie – wymaga zalogowania. W tym przypadku pojawią się okno logowania:
Rejestracja operatora w programie

 

W przypadku logowania domenowego okno Rejestracja w programie Comarch ERP Optima zostanie pominięte.

Uwaga
 Nie można wstrzymać (zakończyć) ręcznie sesji automatycznej. Próba takiego działania zakończy się odpowiednim komunikatem. Aby przerwać sesję automatyczną należy zamknąć Comarch ERP Optima.

Wygląd

Rejestrator Czasu Pracy jest oknem niewielkich rozmiarów, tak, by nie przeszkadzał w normalnej pracy.

Okno Rejestratora Czasu Pracy

Zawiera następujące elementy:

Nagłówek, zawierający nazwę firmy i akronim pracującego operatora.

Zegar w układzie hh:mm – pokazuje czas z dokładnością do minuty.

Wskaźnik stanu, zawierający następujące informacje: rodzaj sesji (A – automatyczna, R – ręczna), a także alert w postaci wykrzyknika „!”, jeśli w ciągu 5 minut nie zanotowano pracy na Comarch ERP Optima, (okno innego programu jest „na wierzchu”).

Przyciski Uruchom/Zatrzymaj/Wstrzymaj .

Przycisk Parametry – pod którym dostępne są dwa pola: FirmaKategoria z rozwijalnymi listami firm i kategorii.

Przycisk Informacje – pod którym dostępne są informacje o całkowitym czasie pracy operatora w danym dniu, o czasie pracy na bieżącej bazie.

 

Przyciski Minimalizuj/Zamknij 

Czy ten artykuł był pomocny?