W jaki sposób należy dodać dokumenty do elektronicznej teczki pracownika?

image_print

– elektroniczna dokumentacja pracownicza dostępna w programie, służy przechowywaniu dokumentów kadrowych związanych z pracownikiem w formie elektronicznej, umożliwiając jednocześnie łatwy dostęp do danych pracownika. Funkcjonalność jest dostępna w module Płace i Kadry oraz Płace i Kadry Plus z poziomu listy pracowników oraz z formularza pracownika.

Dodawanie dokumentu do e-teczki pracownika jest możliwe z poziomu okna e-Teczka za pomocą przycisku 

Formularz dokumentu w e-Teczce zawiera następujące dane:

  • numer dokumentu, ze standardowo wskazanym w konfiguracji schematem numeracji,
  • tytuł dokumentu – w tym polu użytkownik ma możliwość wybrania tytułu dokumentu z listy słownikowej
  • opis – pole do wpisania dodatkowych informacji dotyczących wprowadzanego dokumentu,
  • część e-Teczki, w której jest dany dokument,
  • datę dokumentu,
  • informacje dotyczące dołączonego do dokumentu pliku w formacie PDF, jego lokalizacji wraz ze ścieżką, operatorze, który dodał plik PDF oraz czy został opatrzony podpisem cyfrowym

Czy ten artykuł był pomocny?