Zgłoszenia SENT

image_print

W programie możliwe jest generowanie i wysyłanie zgłoszeń przewozu towaru na PUESC do systemu SENT przez podmiot wysyłający i podmiot odbierający.

W sytuacji przewozu towaru przez terytorium Polski, z państwa Unii Europejskiej do drugiego państwa Unii Europejskiej lub państwa trzeciego, obowiązek zgłoszenia przewozu towaru leży po stronie przewoźnika. Takie zgłoszenia nie są obsługiwane w programie Comarch ERP Optima.

Zgłoszenia SENT na podstawie FA, WZ, FZ, PZ

Na liście Faktur Sprzedaży, Wydań Zewnętrznych, Faktur Zakupu, Przyjęć Zewnętrznych dostępny jest przycisk  ‑ Generuj zgłoszenia SENT. Funkcja działa dla dokumentów będących w buforze oraz zapisanych na stałe, pod warunkiem, że na dokumentach znajdują się towary, które mają na karcie uzupełnioną zakładkę [SENT]. Zgłoszenia SENT z listy można tworzyć dla jednego dokumentu lub dla pozycji zaznaczonych. Dla każdego kontrahenta i dla każdego kodu CN tworzone jest odrębne zgłoszenie SENT. W przypadku zaznaczenia dokumentów, na których wskazano różnych Odbiorców/ Nadawców, dla każdego Odbiorcy/ Nadawcy również tworzone jest odrębne zgłoszenie SENT.

Na formularzu dokumentu, do którego utworzono zgłoszenie SENT, na zakładce [Dokumenty] w tabeli Dokumenty powiązane widoczne jest to zgłoszenie SENT. Taki na dokument na liście ma status SN.

Jeżeli Faktura jest powiązana z WZ, PZ to Użytkownik może utworzyć zgłoszenie przesyłki SENT zarówno do dokumentu handlowego jak i magazynowego. Zgłoszenie nie jest przepinane na dokument powiązany, jest związane wyłącznie z dokumentem, z którego zostało utworzone.

Uwaga
Nie można generować Zgłoszenia przewozu towaru SENT dla korekt.

 

Czy ten artykuł był pomocny?