Analizy dla modułu Serwis

image_print

Analizy dostępne z listy zleceń serwisowych

Raporty zdefiniowane dla modułu Comarch ERP Optima Serwis są dostępne z poziomu list dokumentów.

Analiza czynności wg serwisantów

Raport ma na celu sporządzanie analizy wykonanych czynności wg serwisantów z podziałem na ilości, wartości lub czas wykonanych usług. Otrzymujemy wykres kołowy z podziałem na serwisantów. Zestawienie uwzględnia usługi, które nie mają odpowiednika w cenniku, a na zleceniu serwisowym (zakładka [Czynności]) uzupełniono „ręcznie” tylko pole „nazwa”. Na zestawieniu usługi te będą widoczne jako „Czynności bez karty słownikowej”.

Na raporcie znajdują się pola:

Data od … data do – okres, za jaki raport ma być wyliczony. Raport liczony jest wg daty wprowadzenia zlecenia (daty przyjęcia do serwisu). Podczas ustalania daty można się posłużyć kalendarzem dostępnym pod prawym przyciskiem myszy.

Zakończone – czynności serwisowe, które mają zaznaczony parametr „zakończone”.

Niezakończone – czynności serwisowe, które mają odznaczony parametr „zakończone”.

Pokaż pierwszych – w zależności od ustawionej wielkości program wylicza raport dla pierwszych n czynności.

Ilość/ Wartość/ Czas – w zależności od zaznaczenia wyniki wykazują ilość, wartość netto wykonanych czynności serwisowych albo czas trwania określony dla czynności.

Analiza czynności serwisanta – wykres podrzędny

Jako wykres podrzędny możliwa jest do otrzymania analiza wykonanych czynności danego serwisanta. Na wykresie aktywne są parametry analogiczne jak w przypadku wykresu nadrzędnego z określeniem serwisanta. Na zestawieniu jest: kod, nazwa wykonanej przez serwisanta usługi, ilość (w jednostkach podstawowych), wartość netto i czas.

Analiza wartości zleceń wg serwisantów

Raport przedstawia wartość zrealizowanych zleceń w odniesieniu do poszczególnych serwisantów lub opiekunów. Dane wykazywane są w postaci wykresu słupkowego wg poszczególnych serwisantów/ opiekunów.

Na raporcie znajdują się pola:

Pokaż pierwszych – w analizie uwzględnionych zostanie pierwszych n operatorów, dla których wyliczone wartości będą największe.

Analiza zleceń wg: (Opiekunów/ Serwisantów) – analizę wykonać można w odniesieniu do zleceń, których opiekunem jest dany operator (wyboru opiekuna zlecenia dokonujemy na formularzu zlecenia, zakładka [Ogólne], pole Prowadzący), niezależnie od tego jaki serwisant wykonał czynność czy pobrał część lub odwrotnie – analizę wykonać można w odniesieniu do danego serwisanta, niezależnie od tego, kto jest opiekunem zlecenia.

Od dnia … Do dnia – zdefiniowanie okresu, za jaki raport zostanie wyliczony. Zlecenia uwzględniane są wg daty przyjęcia do serwisu (wprowadzanej na formularzu zlecenia, zakładka [Ogólne]). Podczas ustalania daty można posłużyć się kalendarzem dostępnym pod prawym przyciskiem myszy.

Pokaż wartość zlecenia – można uzyskać wartości zleceń netto lub brutto.

Uwzględniaj części do zafakturowania – po zaznaczeniu parametru w analizie zostaną uwzględnione części, które na formularzu mają zaznaczoną opcję „Uwzględniaj na FA/ PA” oraz części fakturowane usługą zbiorczą.

Uwzględniaj części na RW – w analizie zostaną uwzględnione części nie przeznaczone do fakturowania.

Uwzględniaj czynności do zafakturowania – po zaznaczeniu parametru w analizie zostaną uwzględnione czynności, które na formularzu mają zaznaczoną opcję „Uwzględniaj na FA/ PA” oraz czynności fakturowane usługą zbiorczą.

Uwzględniaj czynności bez fakturowania – w analizie zostaną uwzględnione czynności nie przeznaczone do fakturowania.

Sortuj wg: (Obroty mal./ Marża mal./ Serwis/ Opiek) – wybór sortowania wyników analizy – wg wartości w kolejności malejącej, wg marży malejąco lub rosnąco wg serwisanta/ opiekuna.

Analiza wykonanych czynności w zadanym okresie

Raport ma na celu sporządzanie analizy wykonanych czynności w zadanym okresie czasu. Otrzymujemy wykres kołowy wg nazw usług. Zestawienie uwzględnia również usługi, które nie mają odpowiednika w cenniku, a na zleceniu serwisowym (zakładka [Czynności]) uzupełniono „ręcznie” tylko pole „nazwa”. Na zestawieniu usługi te będą widoczne jako „Czynności bez karty słownikowej”

Na raporcie znajdują się pola:

Data od … data do – okres, za jaki raport ma być wyliczony. Raport liczony jest wg daty wprowadzenia zlecenia (daty przyjęcia do serwisu). Podczas ustalania daty można się posłużyć kalendarzem dostępnym pod prawym przyciskiem myszy.

Zakończone – czynności serwisowe, które mają zaznaczony parametr „zakończone”.

Niezakończone – czynności serwisowe, które mają odznaczony parametr „zakończone”.

Ilość/ Wartość/ Czas – w zależności od zaznaczenia wyniki wykazują ilość (w jednostkach podstawowych), wartość netto wykonanych czynności serwisowych albo czas trwania określony dla czynności.

Analiza najczęściej pobieranych części

Raport ma na celu sporządzanie analizy najczęściej pobieranych części na zlecenia serwisowe w zadanym okresie czasu. Otrzymujemy wykres kołowy wg częstotliwości występowania towarów, które mają status „pobrano”.

Na raporcie znajdują się pola:

Data od … data do – okres, za jaki raport ma być wyliczony. Raport liczony jest wg daty wprowadzenia zlecenia (daty przyjęcia do serwisu). Podczas ustalania daty można się posłużyć kalendarzem dostępnym pod prawym przyciskiem myszy.

Pokaż pierwszych – w zależności od ustawionej wielkości program wylicza raport dla pierwszych n części.

W danych serii wykresu jest: kod, nazwa towaru, częstotliwość występowania na zleceniach, ilość pobrana (podana w jednostkach podstawowych).

Najczęściej pobierane części: dokumenty skojarzone -wykres podrzędny

Jako wykres podrzędny można otrzymać zestawienie dokumentów, na jakich występują najczęściej pobierane części. Na wykresie aktywne są parametry analogiczne jak w przypadku wykresu nadrzędnego. Na zestawieniu znajduje się: numer dokumentu, data przyjęcia, data realizacji, nazwa kontrahenta, wartość netto towaru, ilość w jednostkach podstawowych.

Analiza najczęściej wykonanych czynności

Analiza pokazuje czynności, które najczęściej pojawiały się na dokumentach oraz ich liczność. Otrzymujemy wykres kołowy wg częstotliwości występowania usług. Zestawienie uwzględnia usługi, które nie mają odpowiednika w cenniku, a na zleceniu serwisowym (zakładka [Czynności]) uzupełniono „ręcznie” tylko pole „nazwa”. Na zestawieniu usługi te będą widoczne jako „Czynności bez karty słownikowej”

Na raporcie znajdują się pola:

Data od … data do – okres, za jaki raport ma być wyliczony. Raport liczony jest wg daty wprowadzenia zlecenia (daty przyjęcia do serwisu). Podczas ustalania daty można się posłużyć kalendarzem dostępnym pod prawym przyciskiem myszy.

Pokaż pierwszych – w zależności od ustawionej wielkości program wylicza raport dla pierwszych n czynności.

W danych serii wykresu jest: kod, nazwa usługi, częstotliwość występowania na zleceniach (liczba zleceń, na których wystąpiła czynność), ilość usług (podana w jednostkach podstawowych).

Najczęściej wykonane czynności: dokumenty skojarzone – wykres podrzędny

Jako wykres podrzędny można otrzymać zestawienie dokumentów, na jakich występują najczęściej wykonywane czynności. Na wykresie aktywne są parametry analogiczne jak w przypadku wykresu nadrzędnego. Na zestawieniu znajduje się: numer dokumentu, data przyjęcia, data realizacji, nazwa kontrahenta, wartość netto usługi, ilość w jednostkach podstawowych.

Czy ten artykuł był pomocny?