Atrybuty dokumentu

image_print

Atrybuty dokumentu różnią się od atrybutów kontrahenta m.in. ty, że nie są skojarzone z konkretnym podmiotem. Nie ma możliwości przenoszenia atrybutów dokumentu w pole  Opis . Nie ma również możliwości, by automatycznie przypisywały się do dokumentu. W trakcie wystawiania transakcji użytkownik sam musi zdecydować, które atrybuty mają być z dokumentem skojarzone.

Lista jest wspólna dla wszystkich modułów, które umożliwiają opisywanie dokumentu za pomocą atrybutów.

Atrybuty dokumentu mogą być przenoszone na odrębna zakładkę podczas wystawiania dokumentów handlowych i magazynowych oraz zapisów w Rejestrach VAT. Dla listy dokumentów handlowych i magazynowych, a także w modułach SerwisObieg dokumentów, możliwe jest utworzenie kolumny wyświetlającej wartości wybranych na tych dokumentach atrybutów.

Formularz Atrybutu dokumentu

Definiując atrybuty, niezależnie od typu, należy określić:

Kod i nazwę atrybutu – należy przy tym pamiętać, że kod atrybutu będzie drukowany na dokumentach, powinien więc być czytelny.

Format – dla każdego atrybutu (podczas tworzenia jego definicji) można określić format pola zawierającego wartość:

  • tekst – pole tekstowe,
  • liczba – pole sformatowane jako liczba z dokładnością do czterech miejsc po przecinku,
  • lista – możliwość wcześniejszego zdefiniowania dostępnych wartości na odrębnej liście, podczas kojarzenia atrybutu z towarem wartość można wybrać z dostępnej listy rozwijanej,
  • data – pole w formacie daty.

W przypadku atrybutu typu lista podczas definiowania atrybutu (Ogólne/ Atrybuty) na formularzu pojawia się druga zakładka [Pozycje listy]. Na zakładce można wpisać wszystkie wartości, jakie dany atrybut może przyjąć. Pozycje listy mogą zostać posortowane alfabetycznie poprzez dostępną w menu kontekstowym opcję Sortuj alfabetycznie.

Uwaga
Lista atrybutów może być importowana pomiędzy bazami (Narzędzia/ Importy/   innej bazy danych). W przypadku importu atrybutów towaru typu lista – przenoszona jest również lista dostępnych wartości.

W oknie każdego z atrybutów znajduje się parametr przenoś do Analiz BI,  jeśli nie jest zaznaczony atrybuty nie są przenoszone do Analiz Business Intelligence (aplikacji umożliwiającej raportowanie danych z Comarch ERP Optima).

Dodatkowo na formularzu atrybutu dokumentu dostępny jest parametr Kopiować przy przenoszeniu do rejestru VAT. Parametr, podobnie jak w przypadku atrybutów kontrahenta, dotyczy przenoszenie dokumentów z modułu handlowego do rejestrów VAT.

 

Czy ten artykuł był pomocny?