Formularz faktury cyklicznej – zakładka Dokumenty

image_print

Na zakładce [Dokumenty] widoczna jest lista faktur utworzonych na podstawie tego wzorca. Listę można zawęzić do wybranego okresu. Ikona  Otwórz pozwala podejrzeć dokument, a dla faktur w buforze możliwa jest z tego poziomu ich edycja.

Uwaga
Powiązanie pomiędzy wzorcem, a fakturami jest zapisywane dla dokumentów tworzonych od wersji Comarch ERP Optima 2015.0.1

Czy ten artykuł był pomocny?