Instrukcja DELETE powoduje konflikt z ograniczeniem REFERENCE „FK_BOEKonto”. Konflikt występuje w bazie danych „XXXXX” w tabeli „CDN.BOElem”, column 'BOE_AccId’.

image_print

Taki komunikat podczas próby usunięcia konta z planu kont oznacza, że z dane konto nie może zostać usunięte ponieważ posiada zapis w bilansie otwarcia.  Aby usunąć takie konto należy najpierw przejść na Księgowość/Inne/Dokumenty BO i usunąć z bilansu otwarcia zapisy dotyczące tego konta.

Czy ten artykuł był pomocny?