Jak dokonać zamknięcia zapisów księgowych np. na dzień 31.01.20XX r.?

image_print

Aby zamknąć zapisy księgowe na określony dzień w menu Księgowość/ Zapisy KPiR należy:

  • wybrać parametr zapisy w księdze,
  • określić właściwą datę, z którą chcemy zamknąć zapisy (np. dzień 31, miesiąc 01, rok 20XX) i wybrać zapisy za dzień lub miesiąc,
  • następnie nacisnąć ikonę Księguj.

Po wykonaniu tej czynności zapisy księgowe zostaną zamknięte z datą 31.01.20XX r.

Uwaga
Jeżeli w KPiR istnieją zapisy w buforze za styczeń 20XX, a Data zamknięcia zapisów księgowych to 31.01.20XX, wtedy Użytkownik nie może przenieść ich do księgi. W powyższej sytuacji należy otworzyć zapisy za styczeń (co jest równoznaczne z zamknięciem zapisów z datą wcześniejszą np. 31.12.20XX).

 

Czy ten artykuł był pomocny?