Kalkulator wynagrodzeń

image_print

Kalkulator wynagrodzeń – narzędzie pomocne do wyliczania kwoty brutto od podanej kwoty netto lub kwoty netto od podanej wartości brutto dla pracownika etatowego i zleceniobiorcy.

Kalkulator wynagrodzeń nie jest powiązany z wyliczaniem wypłat. Jest dostępny niezależnie od posiadanych modułów w menu Ogólne lub w menu Płace i Kadry z poziomu: listy pracowników, formularza pracownika, listy wypłat pracowników i formularza wypłaty.

Na formularzu kalkulatora należy wskazać, czy wyliczana kwota dotyczy wypłaty dla pracownika etatowego, czy zleceniobiorcy oraz ustawić dodatkowe parametry takie jak:

Na formularzu kalkulatora należy wskazać:

 • Kwotę
 • Datę wypłaty
 • Wyliczenie kwoty brutto od podanej netto (domyślne)/ Wyliczenie kwoty netto od podanej brutto
 • Wynagrodzenie pracownika etatowego (domyślnie) / Wynagrodzenie z tytułu umowy cywilnoprawnej

 

Kolejne parametry wyświetlane są zależne od tego, czy wybrano naliczenie wynagrodzenia pracownika etatowego czy wynagrodzenia z tytułu umowy cywilnoprawnej:

Po wybraniu  opcji ‘Wynagrodzenie pracownika etatowego dostępne parametry:

 • Składki emerytalno-rentowe:
  • naliczać (domyślna)
  • nie naliczać
 • Składka na FP :
  • naliczać (domyślna)
  • nie naliczać
 • Składka na FGŚP:
  • naliczać (domyślna)
  • nie naliczać
 • Koszty uzyskania przychodu (ze stosunku pracy):
  • podstawowe (domyślna)
  • podwyższone
  • brak
 • Koszty uzyskania 50% (prawa autorskie):
  • naliczać
  • nie naliczać (domyślna)
 • Ulga podatkowa:
  • pojedyncza (domyślna)
  • podwójna ( możliwość stosowania w przypadku rodzica wychowującego samotnie dziecko)
  • brak
 • Procent podatku – pole typu ‘procent’ z domyślnie podstawianą wartością 17,00%

 

Po wybraniu  wynagrodzenia z tytułu umowy cywilnoprawnej, dostępne są parametry:

 • Składki emerytalno-rentowe:
  • naliczać (domyślna)
  • nie naliczać
 • Składka chorobowa :
  • naliczać (domyślna)
  • nie naliczać
 • Składka wypadkowa:
  • naliczać (domyślna)
  • nie naliczać
 • Składka zdrowotna:
  • naliczać (domyślna)
  • nie naliczać
 • Składka na FP:
  • naliczać (domyślna)
  • nie naliczać
 • Składka na FGŚP:
  • naliczać (domyślna)
  • nie naliczać
 • Koszty uzyskania – z domyślnie ustawiona wartością 20,00%
 • Procent podatku –z domyślnie ustawioną wartością 17,00%
 • Zwolnienie z PIT dla młodych:
  • nie (domyślne)
  • tak
 • Podatek zryczałtowany:
  • nie (domyślna)
  • tak

 

Na końcu znajdują się wspólne dla obu rozliczeń parametry dotyczące określenia procentu składki podstawowej oraz dodatkowej pracownika i pracodawcy w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych.

Uwaga
Dostosowanie kalkulatora do obsługi wyliczenia kwoty netto lub brutto wynagrodzenia dla osób zwolnionych z PIT ze względu na wiek zostanie zrealizowane w wersji 2020.0 w październiku. Aktualnie w kalkulatorze w przypadku ustawienia procentu zaliczki podatku na 0% kalkulator działa zgodnie z zasadą ograniczania składki zdrowotnej do zaliczki podatku.

Po ustawieniu powyższych parametrów oraz wpisaniu kwoty następuje automatyczne wyliczenie: kwoty brutto lub netto (w zależności od tego czy wyliczenie dotyczy kwoty netto czy brutto), składek ZUS pracownika, składki zdrowotnej, zaliczki podatku, składek ZUS finansowanych przez pracodawcę, składek na FP i FGŚP, składek podstawowych i dodatkowych pracownika i pracodawcy w ramach PPK oraz łącznego kosztu pracodawcy. Automatyczne przeliczenie kwot następuje również po każdej zmianie parametrów.

Przy wyliczaniu kwoty wynagrodzenia, stałe podatkowe i wartości zmiennych z Konfiguracji, np. procent składki wypadkowej, są uwzględniane w wysokości aktualnej na datę wypłaty uzupełnioną na formularzu kalkulatora wynagrodzeń. Kwoty wyliczone przez kalkulator można przenosić na inne formularze za pomocą funkcji kopiowania <CTRL>+<C> -> <CTRL>+<V>.

Kalkulator wynagrodzeń

Czy ten artykuł był pomocny?