Księgowość

image_print

Księgowość

Nowości

 1. Księgowość kontowa. Umożliwiono naliczenie deklaracji rocznej CIT-8(27) z załącznikami: CIT-8/O(14), CIT-D(6), CIT‑ST(7), CIT-ST/A(5), CIT-BR(5) na nowych formularzach obowiązujących dla okresu obrachunkowego zaczynającego się po 31.12.2017 r. wraz z ich wydrukiem, eksportem do systemu e-Deklaracje oraz eksportem do Comarch ERP Optima Pulpit Menadżera.
 2. Rejestry VAT. Deklaracje. Dodano możliwość naliczenia deklaracji VAT-7(19) oraz VAT-7K(13) na nowych formularzach obowiązujących za okres rozliczeniowy od stycznia 2019 roku wraz z ich wydrukami, eksportem do systemu e-Deklaracje oraz eksportem do Comarch ERP Optima Pulpit Menadżera.
  Po wskazaniu na formularzu deklaracji VAT-7 w wersji 19, VAT-7K w wersji 13 okresu rozliczeniowego wcześniejszego niż styczeń 2019 roku pojawia się ostrzeżenie uniemożliwiające przeliczenie deklaracji: Formularz służy do rozliczenia za okres od stycznia 2019 roku. Należy naliczyć deklarację na formularzu obowiązującym za dany okres rozliczeniowy.
 1. Księgowość. Zaktualizowano wzór dokumentu elektronicznego do wysyłki deklaracji PIT-37(25) do systemu e-Deklaracje.
 2. Biuro Rachunkowe. Udostępniono możliwość naliczania deklaracji VAT-7(19) oraz VAT-7K(13) obowiązujących za okresy od stycznia 2019 wraz z możliwością ich podglądu, zatwierdzania, wydruku, wysyłki do systemu e-Deklaracje, odbioru UPO oraz eksportu do Pulpitu Menadżera.

Zmiany

 1. Księgowość kontowa. Zestawienia księgowe. W pozycji zestawienia księgowego w polu Element e-Sprawozdania umożliwiono usunięcie automatycznie przypisanego symbolu pozycji e-Sprawozdania Finansowego.
 2. Księgowość kontowa. Zaliczka na CIT-8(21) oraz deklaracja CIT-8(26 i 27). Zmodyfikowano sposób wyliczenia kwoty w poz. 93 Podstawa opodatkowania oraz 94 Strata.
 3. Księgowość kontowa. Deklaracja CIT-8(26 i 27). Umożliwiono odliczenie kwoty strat z lat ubiegłych w przypadku wystąpienia dochodów z jednego źródła (tylko kapitałowych bądź tylko pozostałych) i dochodów wolnych z innego źródła niż wykazane dochody w wartości przewyższającej wartość tych dochodów.
 4. Rejestry VAT. Stare wzory deklaracji. Zablokowano możliwość dodawania starych wersji formularzy deklaracji VAT-7(15) oraz VAT-7K(9). Naliczenie korekty deklaracji, jej wydruk oraz wysyłka do systemu e‑Deklaracje na starszej wersji formularza dostępne będą jeżeli w bazie naliczono deklarację pierwotną za dany okres czasu w odpowiedniej wersji formularza.
 5. Rejestry VAT zakupu. W przypadku transakcji krajowych – podatnikiem jest nabywca wprowadzonych do rejestru VAT zakupu w stawce NP oraz z zaznaczonym parametrem Podatnik VAT czynny, dokument wewnętrzny sprzedaży generowany jest z datą obowiązku podatkowego zgodną z datą zakupu.

Poprawiono

 1. Księgowość. Deklaracja PIT-36/PIT-36S(26). W specyficznych sytuacjach podczas próby wysyłki deklaracji do systemu e-Deklaracje pojawiał się komunikat: Nieuzupełnione pole 'P_245, P_252, P_259, P_266, P_246, P_253, P_260, P_267, P_247, P_254, P_261, P_268, P_248, P_249, P_256, P_263, P_270, P_271, P_277, P_283, P_289, P_272, P_278, P_284, P_290, P_273, P_279, P_285, P_291, P_274, P_280, P_286, P_292, P_275, P_281, P_287, P_293, P_276, P_282, P_288, P_294, P_295, P_302, P_309, P_316, P_296, P_303, P_310, P_317, P_297, P_304, P_311, P_318, P_298, P_305, P_312, P_319, P_299, P_306, P_313, P_320, P_300, P_307, P_314, P_321, P_301, P_308, P_315, P_322, P_323, P_324, P_325, P_326, P_327, P_328, P_329, P_330, P_331, P_332, P_333, P_334, P_335, P_336, P_337, P_338, P_340′ in namespace 'http://crd.gov.pl/wzor/2018/12/12/6398/’. Działanie poprawiono.
 2. Księgowość. Deklaracja PIT-36/PIT-36S(26). Poprawiono wyliczenie kwoty w poz. 341 ŁĄCZNA KWOTA ZWROTU.
 3. Księgowość kontowa. Deklaracja CIT-8(26). Podczas wysyłki deklaracji CIT-8(26) do systemu e-Deklaracje do pliku xml nie trafiały kwoty uzupełnione w poz. 122, 124 oraz 130. Działanie poprawiono.
 4. Księga Podatkowa. Umożliwiono księgowanie dokumentu źródłowego o numerze zawierającym znak apostrofu.
 5. Księga Podatkowa. Jeżeli na dokumencie w rejestrze VAT zakupu wybrano kategorię na formularzu której zaznaczono parametr Księguj w koszty i na dokumencie wskazano kolumnę 13 + 16.Inne + koszty BR to po zaksięgowaniu dokumentu do KPiR do kolumny Pozostałe trafiała cała kwota dokumentu. Działanie poprawiono.
 6. Deklaracja PIT-36/PIT-36S(26) oraz PIT-36L/PIT-36LS(15). Poprawiono wyliczenie kwot przychodów i/lub kosztów w sytuacji gdy do KPiR zaksięgowano spis z natury na początek i koniec okresu oraz w Kwotach indywidulanych za miesiąc grudzień uzupełniono Dodatkowe indywidualne Przychody i/lub Koszty.
 7. Rejestr VAT zakupu. Jeżeli na dokumencie wprowadzonym w menu Handel/ Faktury zakupu występują pozycje ze stawką NP i opodatkowaną (np. 23%), w nagłówku i pozycji ze stawką opodatkowaną wybrano kategorię, na której formularzu ustawiono odliczenia na Tak oraz wygenerowano do niego dokumenty wewnętrzne to w przypadku Podatnika VAT czynnego po przeniesieniu dokumentu do rejestru VAT odliczenia dla pozycji opodatkowanej ustawiane są na Tak.
 8. Biuro rachunkowe. Jeśli na liście firm w podsumowaniu kolumny Bazy danych wybrano opcje Licznik oraz Agreguj tylko zaznaczone to przy uruchomieniu modułu pojawiał się komunikat Odwołanie do obiektu nie zostało ustawione na wystąpienie obiektu. Działanie poprawiono.

Czy ten artykuł był pomocny?