Ogólne i Kasa/Bank

image_print

Ogólne

Zmiany

1. Ulga na złe długi (VAT-ZD) – rozliczenia kwartalne na JPK_V7K. Dodano odpowiednie komunikaty przy generowaniu korekty VAT-ZD do Rejestru VAT. W przypadku, kiedy w danym miesiącu nie oddano jeszcze pliku JPK_V7K z częścią ewidencyjną, pojawi się komunikat: Wykonano zapis(y) korekcyjny(e) w rejestrze SPRZEDAŻ z datą dd-mm-rrrr. Jeśli w danym okresie został już dodany plik JPK_V7K z częścią ewidencyjną, otrzymamy komunikat: Wykonano zapis(y) korekcyjny(e) w rejestrze SPRZEDAŻ z datą dd-mm-rrrr. Należy ponownie przeliczyć deklarację VAT-7/JPK_V7 lub sporządzić jej korektę.

2. Pola 44 i 45 w pliku JPK_V7. W przypadku uzupełnienia pola P_44 i/lub P_45 w części deklaracyjnej, dla dokumentów technicznych w pliku JPK_V7, dodawany jest wymagany tag ‘DokumentZakupu= WEW’.

Poprawiono

1. Powiększenie okna za pomocą przycisku F6. Przy próbie powiększenia okna za pomocą przycisku F6, pojawiał się komunikat: Odwołanie do obiektu nie zostało ustawione na wystąpienie obiektu. Działanie poprawiono.

2. Błąd wysyłki deklaracji oraz plików JPK. W pojedynczych przypadkach, przy próbie wysłania deklaracji, lub plików JPK, pojawiał się komunikat: Nie można uzyskać dostępu do pliku Comarch.EDeclarations.dll.log uniemożliwiający wysyłkę. Działanie poprawiono.

3. Zmiana kodu JPK_V7 na zaksięgowanym dokumencie. Operator, który nie miał zaznaczonego na swojej karcie parametru Zmiana atrybutów/kodów JPK na zatw. dok, miał możliwość zmiany tych danych na zaksięgowanych dokumentach w Rejestrze VAT. Działanie poprawiono.

4. Logowanie do konta Comarch Cloud. Podczas logowania do konta Comarch Cloud z poziomu Comarch ERP Optima, pomimo wprowadzenia poprawnych danych pojawiał się komunikat: Błąd logowania do Comarch Cloud. Wprowadź login i hasło ponownie. Działanie poprawiono.

Kasa/Bank

Nowości

1. Citi Handlowy – nowe formaty importu. Wprowadziliśmy nowe formaty importu wyciągów bankowych z plików z banku Citi Handlowy:

  • Citi Handlowy – MT940 i MT942 – służy do importu z pliku, który został przygotowany w banku w formacie SWIFT MT940 lub MT942. Format SWIFT MT940 umożliwia przygotowanie w banku pliku, który zawiera wyciąg za podany okres, format SWIFT MT942 pozwala zapisać do pliku informacje za bieżący dzień.
  • Citi Handlowy – XML (import) – służy do importu z pliku, który został przygotowany w banku w formacie ISO XML camt.052.001.02 lub ISO XML camt.053.001.02. Format ISO XML camt5.052.001.02 pozwala wyeksportować do pliku wyciąg za dzień bieżący, format ISO XML camt.053.001.02 tworzy wyciąg za wskazany okres.

2. Odsetki od zaległości w transakcjach handlowych. Od 1.07.2020 roku wartość odsetek od zaległości w transakcjach handlowych wynosi 10.1%. Nowa wartość odsetek widoczna jest w Konfiguracji programu / Kasa/Bank / Odsetki od zaległości w transakcjach handlowych.

3. Odsetki ustawowe od zaległości. Od 29.05.2020 roku wartość odsetek ustawowych od zaległości wynosi 5,6%. Nowa wartość odsetek widoczna jest w Konfiguracji programu / Kasa/Bank / Odsetki ustawowe od zaległości.

Czy ten artykuł był pomocny?