Operator

image_print

 – funkcja umożliwia chwilowe zalogowanie do stanowiska pracy operatora o wyższych uprawnieniach. Może być wykorzystywana w sytuacji, gdy aktualnie zalogowany pracownik nie ma dostępu do funkcji, którą w danym momencie trzeba wykonać. Po zalogowaniu operatora o wyższych uprawnieniach przycisk ulega zmianie na  – po jego wciśnięciu następuje zmiana na wcześniej zalogowanego operatora. Jeżeli nie zostanie wybrana akcja Przywróć operatora – podczas rozpoczęcia kolejnego Paragonu nastąpi automatyczne przelogowanie na poprzedniego pracownika.

Funkcja wykorzystywana jest także do blokowania stanowiska pracy, jeśli operator musi np. opuścić je na chwilę (jej włączenie powoduje pojawienie się okna logowania – należy podać poprawne dane autoryzacyjne aby powrócić do pracy).

Czy ten artykuł był pomocny?