Ostrzeżenie ID 24191 „Nie można dodać umowy cywilnoprawnej właścicielowi lub osobie współpracującej.”

image_print

Ostrzeżenie występuje w podczas próby dodania właścicielowi lub osobie współpracującej umowy cywilnoprawnej. Wypłaty naliczane dla osób zarejestrowanych na liście ‘Właściciele’ służą wyłącznie wyliczeniu dla nich składek ZUS i zapisaniu informacji o przerwach w opłacaniu składek, na potrzeby wykazania ich na deklaracjach rozliczeniowych ZUS. Nie są do takich wypłat generowane płatności w Preliminarzu w Kasie/Banku. Dlatego nie można zawierać i wypłacać z właścicielem umów cywilnoprawnych. Aby wprowadzić właścicielowi lub osobie współpracującej umowę cywilnoprawną, należy dodać taką osobę na liście pracowników i z tego poziomu przypisać umowę. Następnie należy naliczyć wypłatę na standardowej liście płac dla umów.

Czy ten artykuł był pomocny?