Płace i Kadry

image_print

Nowości

1. Import/eksport umów cywilnoprawnych. Umożliwiono import/eksport dodatkowych danych dotyczących umów cywilnoprawnych takich jak: stawka godzinowa, informacja o sposobie ewidencji czasu przepracowanego zleceniobiorcy oraz przyrównywaniu wynagrodzenia do stawki minimalnej. Powyższe dane można wyeksportować z programu za pomocą opcji Eksport danych kadrowych do arkusza Excel oraz zaimportować z poziomu zakładki Narzędzia > Importy > Danych kadrowych > Z arkusza MS EXCEL i za pomocą Comarch Migrator. Stawka godzinowa wykazywana jest w kolumnie Stawka_godz. Zostanie zaczytana, jeśli zleceniobiorcę ma importowaną umowę, która ma ustawiony Rodzaj umowy jako ‘Umowa-zlecenie godzinowa’ lub inna umowa, która w konfiguracji jest zdefiniowana algorytmem 14. Informacja o parametrze 'Wypłata umowy przyrównywana do stawki minimalnej’ zapisywana jest w kolumnie Przyrownanie_do_minimum. Gdy  wstawiona jest  wartosć 0 – oznacza to, że parametr jest niezaznaczony, gdy 1 parametr zaznaczony.

Informacja  o sposobie ewidencji  czasu przepracowanego  zleceniobiorcy  wykazywana jest w kolumnie Czas_pracy.  W kolumnie można wprowadzić wartości 0 lub 1. 0 – oznacza, że czas pracy pobierany jest 'z kalendarza nieobecności, 1 – 'z uproszczonego zestawienia w umowie’. W przypadku umów, które nie mają prowadzonej ewidencji czasu pracy w kolumnie Czas_pracy należy podać wartość 0.

Zmiany

1. Deklaracja PFRON. Wprowadzono zmiany w wyliczaniu stanów zatrudnienia na deklaracji WN-D. Przy wyliczeniu stanów zatrudnienia wykazywanych w polach 39 i 41 dodatkowo uwzględniani będą uczniowie, czyli osoby, które mają ustawiony kod tytułu ubezpieczenia 0120XX oraz osoby będące właścicielami-kierownikami i partnerami prowadzący regularną działalność w przedsiębiorstwie i czerpiący z niego korzyści finansowe. Jako właściciele- kierownicy oraz partnerzy traktowane są osoby wprowadzone na listę właścicieli, które mają odnotowaną datę zatrudnienia, która określa, od kiedy mają być wykonują pracę w firmie i mają być uwzględniani do stanów zatrudnienia oraz nie mają ustawionego kodu tytułu ubezpieczenia.

2. Wydruk Struktura – raport pomocniczy do WN-D (rozp. WE). Dostosowano wydruk do zmian w wyliczaniu stanu zatrudnienia na deklaracji WN-D. Na wydruku uwzględniani będą uczniowie oraz właściciele-kierownicy oraz partnerzy prowadzący regularną działalność w przedsiębiorstwie.

 

Czy ten artykuł był pomocny?