W jaki sposób skonfigurować pracę w Comarch ERP Optima w przypadku posiadania wielu kluczy?

image_print

Od wersji 2013.3.1 Comarch ERP Optima wprowadzono możliwość pracy z wieloma kluczami zawierającymi moduły tej samej aplikacji. Może to być klucz HASP oraz klucze wirtualne lub same klucze wirtualne. Każdy klucz tworzy osobną pulę modułów, ilości modułów nie sumują się pomiędzy kluczami.Poszczególne pule są identyfikowane poprzez numer danego klucza, dlatego w Comarch ERP Optima w polu serwer klucza po nazwie serwera SQL oraz dwóch dwukropkach „::” należy podać numer klucza, jeżeli chcemy pobierać moduły z określonej puli.

Klucz może zostać przypisany do bazy firmowej. W tym celu w konfiguracji firmy (Konfiguracja Firmy/ Ogólne/ Parametry) należy uzupełnić pole Dedykowany serwer klucza dla bazy firmowej.

Dodatkowo od wersji 2015.3.1 Comarch ERP Optima na formularzu operatora (Konfiguracja Programu/ Użytkowe/ Operatorzy) na zakładce Bazy umożliwiono wskazanie na jakie moduły ma się logować i z jakiego serwera klucza ma korzystać Operator podczas logowania do określonej bazy firmowej. W związku z tym na zakładce Bazy dodano kolumny: Ustawienia ogólne, Serwer klucza oraz kolumny z wszystkimi modułami Comarch ERP Optima.

Serwer klucza określony na zakładce Bazy na formularzu operatora ma pierwszeństwo przed serwerem wskazanym jako Dedykowany serwer klucza dla bazy firmowej (Konfiguracja Firmy/ Ogólne/ Parametry) oraz serwerem klucza wskazanym na oknie logowania.

Czy ten artykuł był pomocny?