Zgłoszenia SENT

image_print

W programie możliwe jest generowanie i wysyłanie zgłoszeń przewozu towaru na PUESC do systemu SENT przez podmiot wysyłający i podmiot odbierający.

W sytuacji przewozu towaru przez terytorium Polski, z państwa Unii Europejskiej do drugiego państwa Unii Europejskiej lub państwa trzeciego, obowiązek zgłoszenia przewozu towaru leży po stronie przewoźnika. Takie zgłoszenia nie są obsługiwane w programie Comarch ERP Optima.

Zgłoszenia SENT na podstawie FS, WZ, FZ, PZ

Na liście Faktur Sprzedaży, Wydań Zewnętrznych, Faktur Zakupu, Przyjęć Zewnętrznych dostępny jest przycisk

‑ Generuj zgłoszenia SENT. Funkcja działa dla dokumentów będących w buforze oraz zapisanych na stałe, pod warunkiem, że na dokumentach znajdują się towary, które mają na karcie uzupełnioną zakładkę [SENT]. Zgłoszenia SENT z listy można tworzyć dla jednego dokumentu lub dla pozycji zaznaczonych. W przypadku zaznaczenia dokumentów, na których wskazano różnych Odbiorców/ Nadawców, dla każdego Odbiorcy/ Nadawcy tworzone jest odrębne zgłoszenie SENT.

Jeżeli na dokumencie, do którego generowane jest zgłoszenie SENT, znajduje się towar zakwalifikowany do SENT:

  • z kodem CN 0004, wówczas na podstawie tego dokumentu utworzone zostanie zgłoszenie o typie Paliwa opałowe przeznaczone do urządzeń grzewczych,
  • z kodem CN 2711, wówczas zgłoszenie nie będzie generowane,
  • z innymi kodami CN, podlegającymi monitorowaniu drogowemu przewozów, wówczas utworzone zostanie zgłoszenie o typie Towary z wyłączeniem paliw opałowych i gazu LPG

W przypadku kiedy na przekształcanych dokumentach znajdą się towary z kodem CN 0004 oraz inne towary podlegające SENT (z wyłączeniem towarów o kodzie CN 2711), wówczas utworzone zostanie odrębne zgłoszenie dla paliw i odrębne dla pozostałych towarów.

Na formularzu dokumentu, do którego utworzono zgłoszenie SENT, na zakładce [Dokumenty] w tabeli Dokumenty powiązane widoczne jest to zgłoszenie SENT. Taki na dokument na liście ma status SN.

Jeżeli Faktura jest powiązana z WZ, PZ to Użytkownik może utworzyć zgłoszenie przesyłki SENT zarówno do dokumentu handlowego jak i magazynowego. Zgłoszenie nie jest przepinane na dokument powiązany, jest związane wyłącznie z dokumentem, z którego zostało utworzone.

Uwaga
Uwaga: Nie można generować Zgłoszenia przewozu towaru SENT dla korekt.

Czy ten artykuł był pomocny?