Jaka jest różnica pomiędzy Comarch HRM zainstalowanym lokalnie a Comarch HRM w chmurze Comarch?

W przypadku korzystania z Comarch HRM w wersji stacjonarnej baza Comarch ERP Optima oraz aplikacja Comarch  HRM znajdują się na lokalnym komputerze Użytkownika. Dane dostępne są w obu aplikacjach w czasie rzeczywistym.

W modelu usługowym baza danych Comarch ERP Optima nadal znajduje się na lokalnym komputerze Użytkownika, aplikacja Comarch HRM instalowana jest na serwerze w Centrum Danych Comarch. Dane dostępne są po wykonaniu synchronizacji. Taki model pracy pozwala na obniżenie kosztów związanych z posiadaniem licencji obcych.
Jak zamówić Comarch HRM w chmurze Comarch?

W celu zamówienia Comarch HRM w chmurze Comarch należy wejść do konfiguracji Comarch ERP Optima (System/ Konfiguracja/ Firma/ Płace/ Comarch HRM) i na zakładce '1. Ogólne’ nacisnąć przycisk ’Uruchom aplikację w chmurze’. Po naciśnięciu przycisku zamawiania pojawi się druga zakładka o nazwie '2. Model usługowy’ z formularzem, na który nastąpi automatyczne przejście. O uruchomieniu usługi zostaniecie Państwo powiadomieni mailem, który zostanie wysłany na podany w trakcie zamawiania usługi adres mailowy.
Kiedy zostanie wysłany mail informujący o zaplanowaniu nieobecności w aplikacji Comarch HRM w chmurze?

Powiadomienie mailowe zostanie wysłane po poprawnej synchronizacji różnicowej danych kadrowo-płacowych.

Uwaga

Należy także pamiętać o poprawnym skonfigurowaniu skrzynki pocztowej w gałęzi System/Konfiguracja/Program/CRM /Konta e-mail   i  wybraniu skrzynki pocztowej,  która będzie realizować wysyłkę powiadomień (ustawienie dostępne po stronie aplikacji HRM) . Więcej informacji pod linkiem:

https://pomoc.comarch.pl/hrm/pl/index.php/dokumentacja/konfiguracja/
Czym różni się synchronizacja pełna od różnicowej?

Bezpośrednio po uruchomieniu usługi Comarch HRM w chmurze Comarch zostanie wykonana pełna synchronizacja. Wszystkie dane, które mają być wyświetlane w Comarch HRM,  zostaną wyeksportowane do chmury Comarch. Po poprawnie przeprowadzonej pełnej synchronizacji program automatycznie ustawi synchronizacje różnicowe. Synchronizacja różnicowa przesyła dane, które zostały zmodyfikowane (dodane/zmienione/usunięte) od ostatniej poprawnej synchronizacji (zalecany model pracy).Użytkownik może ustalić kolejną pełną synchronizację – w tym przypadku dane przesłane wcześniej do chmury Comarch zostaną usunięte i nadpisane danymi przesłanymi z Comarch ERP Optima.
Które dane są synchronizowane?

Synchronizacji podlegają 2 rodzaje danych: kadrowo-płacowe i binarne. Dla każdego rodzaju danych można ustalić odrębny harmonogram synchronizacji. Dane kadrowo-płacowe obejmują zapisy historyczne pracownika, nieobecności, limity nieobecności, umowy cywilnoprawne, kwalifikacje, czas pracy, zestawienia czasu pracy, plan pracy, delegacje. Dane binarne to zdjęcia i wydruki udostępniane w Comarch HRM.
Czy dostępna jest wersja demo aplikacji Comarch HRM w chmurze Comarch?

Tak, Użytkownicy posiadający aktualną wersję Comarch ERP Optima i moduł płacowo-kadrowy mogą zamówić 30-dniową wersję testową.

W celu zamówienia usługi należy w bazie danych Comarch ERP Optima / XL HR / Altum HR wejść do Konfiguracji > Firma >  Płace > Comarch HRM i wybrać przycisk Uruchom aplikację w chmurze

Na kolejnej zakładce  – Model usługowy – należy podać:

  • Adres świadczenia usługi – domenę, w której dostępny będzie Comarch HRM. Może to być adres w domenie *.epracownik.pl lub we własnej domenie. W przypadku własnej domeny należy przesłać do Comarch odpowiednie certyfikaty.
  • Adres mailowy, na który zostanie wysłana informacja o uruchomieniu usługi oraz o danych dostępowych. Domyślnie podpowiada się tutaj adres mailowy uzupełniony w pieczątce firmy, Użytkownik ma możliwość wpisania innego adresu. Na podany adres wysyłane są również m.in. powiadomienia o aktualizacji i o nowych wersjach aplikacji.

W kolejnym kroku należy zapoznać się z Regulaminem i potwierdzić to poprzez zaznaczenie odpowiedniego parametru oraz wybrać przycisk ‘Wypróbuj przez 30 dni’,  który spowoduje wysłanie zamówienia do Comarch Data Center.
Kto może zamówić Comarch HRM w chmurze Comarch?

Usługa może być zamówiona przez Użytkownika posiadającego aktualną wersje Comarch ERP Optima i Comarch HRM. Dla Użytkowników nie posiadających aplikacji Comarch HRM umożliwiono zamówienie 30-dniowej wersji demo.