Konfiguracja – bezpieczeństwo, integracje oraz pozostałe

Bezpieczeństwo

W sekcji Bezpieczeństwo znajdują się ustawienia związane z logowaniem do aplikacji oraz zabezpieczeniem wydruków pobieranych przez pracowników.

 

Parametr Włącz weryfikację dwuetapową służy do zwiększenia ochrony przed zalogowaniem przez nieuprawnionego Użytkownika. Po jego zaznaczeniu należy wpisać nazwę pod jaką będzie identyfikowany Comarch HRM w aplikacji Google Authenticator. Funkcjonalność dwuetapowej weryfikacji jest szczegółowo opisana w artykule Jak uruchomić weryfikację dwuetapową (2FA) w Comarch HRM?

Za pomocą parametru Wymuś zmianę hasła można wskazać ilość dni (od 1 do 999), po upływie których aplikacja wymusi na użytkowniku zmianę stosowanego hasła. Domyślnie w aplikacji ustawiono zmianę hasła co 30 dni. Ma to na celu lepsze zabezpieczenie aplikacji przed nieuprawnionym dostępem do danych pracowników.

W tym miejscu istnieje również możliwość wskazania dodatkowych adresów mailowych służących do zresetowania hasła Administratora w aplikacji Comarch HRM. Jeżeli na oknie logowania zostanie użyta opcja „Nie pamiętasz hasła?” i podany zostanie jeden z adresów wskazanych w tym miejscu to na dany adres zostanie przesłany link do zmiany hasła.

Domyślna wartość w polu „Ważność linku do samodzielnego resetu hasła” to 30 minut. Można ustalić inny czas w przedziale od 15 do 360 minut.

Za pomocą parametru Zabezpiecz pobrane dokumenty pracowników hasłem można uzyskać większe bezpieczeństwo przed otwarciem pobranego na dysk pliku przez nieuprawnioną osobę. Zaznaczony odpowiedni parametr spowoduje zaszyfrowanie wydruku hasłem, które zostanie wysłane na adres e-mail/numer telefonu osoby pobierającej dokument pracowniczy. Dopiero użycie otrzymanego hasła umożliwi otwarcie tego pliku.

Uwaga
Parametr Zabezpiecz pobrane dokumenty pracowników hasłem dotyczy funkcjonalności szyfrowania dokumentów przez Comarch HRM. Jeśli dokument zostanie zaszyfrowany bezpośrednio w Comarch ERP HR to pomimo zaznaczenia parametru do otwarcia dokumentu potrzebne będzie hasło określone w Comarch ERP HR.

Jeśli parametr nie będzie zaznaczony w ogóle, ale dokument zostanie zaszyfrowany bezpośrednio w Comarch ERP HR to do jego otwarcia konieczne będzie podanie hasła ustalonego w Comarch ERP HR. Szczegóły dotyczące szyfrowania dokumentów w Comarch ERP HR można znaleźć tutaj.

 

Model usługowy

W przypadku instalacji Comarch HRM w chmurze dodatkowo dostępna jest zakładka Model usługowy, w której wyświetlana jest informacja o dacie ostatniej synchronizacji danych kadrowo-płacowych oraz danych binarnych odnotowanej na serwerach Comarch.

Integracje

Sekcja Integracje jest widoczna wyłącznie dla konta Admin w przypadku uruchomienia integracji z Comarch DMS lub z Comarch TNA. Z tego poziomu Użytkownik Admin może dokonać zmiany danych wymiany.

Pozostałe

Czas pracy i nieobecności

Zezwalaj na planowanie urlopu wypoczynkowego na część dnia. Parametr domyślnie zaznaczony. Aby zablokować możliwość planowania urlopów wypoczynkowych na część dnia parametr powinien zostać odznaczony. Parametr dostępny dla Użytkownika Admin lub Użytkownika ze schematem Administrator.

Potwierdzanie obecności przy rozpoczęciu pracy. Parametr domyślnie włączony. Oznacza, że Użytkownikom po zalogowaniu do aplikacji w danym dniu na stronie startowej będzie się wyświetlał alert z możliwością potwierdzenia rozpoczęcia pracy. Możliwość potwierdzenia obecności nie będzie widoczna dla pracowników nieobecnych w danym dniu. Informacja o potwierdzeniu rozpoczęcia pracy przez pracownika będzie widoczna dla współpracowników na Liście pracowników.
Potwierdzenie rozpoczęcia pracy ma charakter informacyjny i nie wpływa na czas pracy pracownika.
Parametr dostępny dla Użytkownika Admin lub Użytkownika ze schematem Administrator.

Praca zdalna

Wymagana akceptacja regulaminu pracy zdalnej. Parametr dostępny dla Użytkownika Admin lub Użytkownika ze schematem Administrator. Domyślnie nie jest zaznaczony. Po jego zaznaczeniu należy wskazać z rozwijalnej listy dokument regulaminu (publiczny dokument dodany w Intranet) oraz podać treść oświadczenia akceptowanego przez pracownika podczas planowania pracy zdalnej.

Wliczaj do miesięcznego limitu wykorzystane dni pracy zdalnej okazjonalnej. Parametr domyślnie zaznaczony. Oznacza, że jeśli dla pracownika określony jest miesięczny limit pracy zdalnej to jest w nim uwzględniana również praca zdalna okazjonalna. Po odznaczeniu parametru, jeśli pracownik będzie miał miesięczny limit pracy zdalnej i limit pracy zdalnej okazjonalnej to oba limity będą zliczane niezależnie od siebie.

Powiadomienia

Automatycznie usuwaj powiadomienia na stronie startowej starsze niż 30 dni – umożliwia ustawienie co ile dni mają być usuwane ze strony startowej powiadomienia lub całkowite wyłączenie usuwania powiadomień. Domyślnie parametr jest zaznaczony z wartością 30 dni. Parametr dostępny dla Użytkownika Admin lub Użytkownika ze schematem Administrator.

Uzupełnianie danych

Automatycznie uzupełniaj wydział pracownika podczas edycji planu i czasu pracy. Po zaznaczeniu parametru, podczas edycji planu i czasu pracy, informacja o wydziale jest automatycznie pobierana z aktualnego na dany dzień zapisu historycznego pracownika.

Uwaga
Parametr Automatycznie uzupełniaj wydział pracownika podczas edycji planu i czasu pracy jest dostępny tylko jeśli Użytkownik posiada Comarch ERP Optima / XL HR / Altum HR z modułem Płace i Kadry Plus oraz Comarch HRM z dostępem do modułu Zarządzanie czasem pracy.

Adres www i logo firmy

W tym miejscu można podać adres strony www firmy (wraz z protokołem http lub https, przykładowy format adresu strony: https://www.comarch.pl/) oraz wybrać plik ze zdjęciem Logo firmy. Te ustawienia będą widoczne na ekranie startowym dla zalogowanych do aplikacji użytkowników.

 

 

Czy ten artykuł był pomocny?