Gdzie w programie można wyszukać listę osób, które należy wysłać na badania lekarskie ze względu na dłuższą nieobecność?.

image_print

W informacjach bieżących dotyczących modułu Płace i Kadry jest dostępna analiza ‘Pracownicy na zwolnieniu chorobowym powyżej 30 dni’, która umożliwia wyszukanie osób, które należy wysłać na badania lekarskie ze względu na dłuższą nieobecność. Analiza wykazuje pracowników zatrudnionych na umowę o pracę, którzy w okresie 5 dni przed datą bieżącą i 5 dni po tej dacie mają wprowadzoną nieobecność typu zwolnienie chorobowe, które trwa nieprzerwanie ponad 30 dni (nieobecność może być wprowadzona w kilku częściach, ale muszą być wprowadzone bez dnia przerwy) i wrócili do pracy. W analizie wykazany jest akronim, imię i nazwisko pracownika oraz data zakończenia zwolnienia chorobowego.

Czy ten artykuł był pomocny?