Jak udzielić pracownikowi pożyczki?

image_print

Zdarza się, iż firmy udzielają swoim pracownikom dodatkowych świadczeń.Jednym  z najczęstszych są pożyczki udzielane przez pracodawcę pracownikowi. Zobacz jak wprowadzić taką pożyczkę w programie.

  1. Z menu Płace i Kadry wybierz Wypłaty pracowników.
  2. Za pomocą  dodaj listę płac o rodzaju Pożyczka. Data wypłaty tej pożyczki powinna być wcześniejsza od daty wypłaty listy etatowej, na której nastąpi spłata raty pożyczki.
  3. Zapisz zdefiniowaną listę , a następnie wybierz ją z listy.
  4. Po wybraniu listy płac wrócisz do okna Wypłaty pracowników i ustaw kursor na wybranym pracowniku.
  5. Nalicz wypłatę za pomocą ikony  lub naciskając <Insert>.
  6. Na Formularzu wypłaty, na zakładce Elementy wypłaty, za pomocą ikony  dodaj nowy element Pożyczka i wpisz Wartość, Wysokość raty oraz Kwotę odsetek.
  7. Zapisz Formularz pożyczki oraz całej wypłaty za pomocą ikony .

Zapoznaj się z filmem instruktażowym pokazującym jak udzielić pracownikowi pożyczki:

Czy ten artykuł był pomocny?