Zakładka Ubezpieczenie (zdrow.).

image_print

Na formularzu wypłaty dla właściciela dodano zakładkę 4. Ubezpieczenie (zdrow.), na której są wykazane informacje dotyczące podstawy składki zdrowotnej oraz wysokość składki zdrowotnej dla każdej formy opodatkowania. Na zakładce 3.Ubezpieczenie w polu Podstawa zdrowotnej oraz składka zdrowotna jest wykazywana suma podstaw i składek wyliczonych na zakładce 4. Ubezpieczenie (zdrow.).

Rys. 33 Formularz wypłaty właściciela / zakładka 4. Ubezpieczenie (zdrow.)

Czy ten artykuł był pomocny?