Do czego służy parametr Dodaj przekształcone dane porównawcze?

image_print

Parametr Dodaj przekształcone dane porównawcze określa, czy ma być prezentowana dodatkowa kolumna zawierająca dane przekształcone w przypadku, gdy wystąpiło zakłócenie porównywalności danych porównawczych. Jest to stosunkowo rzadka sytuacja wynikająca ze zmian przyjętych zasad rachunkowości lub korekt błędów popełnionych w poprzednich latach obrotowych. Domyślnie parametr ten jest odznaczony. Zmiany parametru można dokonać z poziomu Podsumowanie/ Informacje o sprawozdaniu/ Zmień.

Czy ten artykuł był pomocny?