Komunikat: „Element element 'P_7′ w przestrzeni nazw …”

image_print

Komunikat

Element element 'P_7′ w przestrzeni nazw 'http://www.mf.gov.pl/schematy/SF/DefinicjeTypySprawozdaniaFinansowe/2018/07/09/JednostkaMalaWZlotych’ ma nieprawidłowy element podrzędny element 'Opis’ w przestrzeni nazw 'http://www.mf.gov.pl/schematy/SF/DefinicjeTypySprawozdaniaFinansowe/2018/07/09/DefinicjeTypySprawozdaniaFinansowe/’. Lista oczekiwanych możliwych elementów: element 'NazwaPozycji’ w przestrzeni nazw 'http://www.mf.gov.pl/schematy/SF/DefinicjeTypySprawozdaniaFinansowe/2018/07/09/DefinicjeTypySprawozdaniaFinansowe/’.

pojawia się w przypadku, gdy użytkownik w sekcji Wprowadzenie w części Informacje uszczegóławiające doda pustą pozycję (bez uzupełniania jej nazwy). W takim przypadku należy uzupełnić Nazwę pozycji lub usunąć tę pustą pozycję za pomocą przycisku  (jeżeli jest ona zbędna).

Czy ten artykuł był pomocny?