Formularz towaru/usługi

image_print

W programie mamy do czynienia z towarami i usługami. W module Faktury dostępne są tylko usługi proste, w modułach Handel, Handel Plus dostępne są również towary proste, towary złożone i usługi złożone. Wygląd i zawartość formularza zależy od statusu danej pozycji: 

 

  • formularz towaru prostego zbudowany jest z zakładek: [Ogólne], [Dodatkowe], [Jednostki, EAN, VAT], [Atrybuty], [Zasoby], [Rezerwacje], [Zamówienia], [Grupy], [Zamienniki], [e-Sklep] (w przypadku współpracy programu z e-Sklep/ e-Sale, [Języki](dla modułu Handel Plus) oraz [Zestawy].
  • formularz usługi prostej zbudowany jest z zakładek: [Ogólne], [Dodatkowe], [Jednostki, EAN, VAT], [Atrybuty], [Grupy], [e-Sklep] (w przypadku współpracy programu z e-Sklep/ e-Sale), [Języki] (zakładka dostępna w module Handel Plus) oraz [Zestawy] (zakładka niedostępna w modułach Handel, Handel Plus).
  • formularz zasobu złożonego (zarówno towaru jak i usługi) dodatkowo posiada zakładkę [Receptury], pozwalającą na wpisanie receptur dla danego produktu.

Formularz obsługują standardowe przyciski obsługi. Ponadto na formularzu pozycji cennika działają następujące przyciski:

 – zapis wprowadzonych zmian,

 – zamknięcie okna bez zapisu wprowadzonych zmian.

W pasku zadań znajdują się przyciski:

  Rabaty – umożliwia ustalanie rabatów obowiązujących dla danego towaru. Więcej na ten temat można znaleźć w artykule Udzielanie rabatów.

 Historia towaru przedstawia w formie listy wszystkie dokumenty, na których występował dany towar/usługa. Dokumenty wyświetlane na tej liście można ograniczyć, poprzez zastosowanie filtra. Szczegółowe informacje na temat raportu są dostępne w artykule Historia towaru.

Uwaga
Istnieje możliwość zablokowania dla operatora możliwości wprowadzania zmian na istniejących kartach towarów i usług (menu System/ Konfiguracja/ Program/ Użytkowe/ Operatorzy ‑ formularz operatora, zakładka [Parametry]).

Czy ten artykuł był pomocny?