Formularz urządzenia

image_print

Na formularzu zapisywane są informacje dotyczące danego urządzenia.

Formularz urządzenia składa się z dwóch zakładek:

  • [Ogólne] – zawiera wszystkie informacje ogólne dotyczące urządzenia.
  • [Atrybuty] zawiera informacje o atrybutach przypiętych do urządzenia, za pomocą których można wpisać charakterystyczne cechy danego urządzenia (numer seryjny, dane techniczne, daty produkcji itp.).

Formularz jest obsługiwany przez standardowe przyciski:

 – Zapisz zmiany,

 – Anuluj zmiany. 

Na formularzu urządzenia znajduje się ponadto przycisk:

 – Dodaj wzorzec zlecenia cyklicznego – po wybraniu funkcji zostanie wygenerowany Wzorzec zlecenia cyklicznego dla urządzenia. Do pola Kod wzorcaNazwa zostanie skopiowany Kod urządzenia. Dodatkowo na wzorzec zlecenia cyklicznego przeniesione zostaną dane takie jak: Urządzenie oraz Kontrahent i Odbiorca. Szczegółowe informacje w artykule Zlecenia cykliczne.

 

Czy ten artykuł był pomocny?