Formularz zlecenia

image_print

Na formularzu jest możliwość rejestrowania wszystkich informacji związanych z danym zleceniem. Nowe zlecenie można dodać tylko z poziomu zakładki na Liście zleceń: Wg numeru.

Formularz zlecenia składa się z siedmiu zakładek:

 • [Ogólne] – zawiera wszystkie informacje ogólne dotyczące zlecenia.
 • [Kontrahent] – zawiera dane Kontrahenta i Odbiorcy.
 • [Czynności] – zawiera wszystkie informacje o czynnościach, które należy wykonać.
 • [Części] zawiera informacje o wykorzystanych częściach.
 • [Atrybuty]zawiera informacje o atrybutach przypiętych do zlecenia, za pomocą których można wpisać charakterystyczne cechy danego zlecenia (numer seryjny, dane techniczne samochodu itp.).
 • [Dokumenty]zawiera listę związanych ze zleceniem dokumentów.
 • [Opis] zawiera opis oraz status zlecenia.

Formularz jest obsługiwany przez standardowe przyciski, które szczegółowo zostały opisane w rozdziale Standardy w programie.

 – Zapisz zmiany,

  – Anuluj zmiany.

Ponadto w pasku zadań znajdują się przyciski:

 – Wydruk,

 – Wysyłanie wydruków w postaci PDF – Podczas wysyłania wydruku Przyjęcia do serwisu/ Wydania z serwisu do maila w wiadomości pocztowej automatycznie uzupełniany jest adres Kontrahenta ze zlecenia. W ramach funkcjonalności możliwe jest definiowanie własnych szablonów wiadomości, z wykorzystaniem makr dedykowanych dla zleceń serwisowych (Nazwa urządzenia na zleceniu serwisowym, Wartość zlecenia serwisowego).

 – Wyślij SMS – przycisk dostępny po zalogowaniu do modułu CRM. Umożliwia wysłanie wiadomości SMS do kontrahenta wybranego na zleceniu. W ramach funkcjonalności możliwe jest definiowanie własnych szablonów Wiadomości SMS, z wykorzystaniem makr dedykowanych dla zleceń serwisowych (Nazwa urządzenia na zleceniu serwisowym, Wartość zlecenia serwisowego, Waluta dokumentu). Szczegóły działania funkcji Wiadomości SMS zostały opisane w podręczniku do modułu CRM.

 – Kontakty CRM

 – Wartość zlecenia (dla kosztorysowania) – przycisk umożliwia wyliczenie wartości netto, brutto dla czynności (usług) i części określonych na formularzu zlecenia oraz pokazuje koszt poniesiony przy realizacji zlecenia wraz z uzyskaną marżą. W oknie tym wartości usług i części wyrażone są w walucie zlecenia, natomiast koszt i  marża są wyrażone w  walucie systemowej PLN i wyliczane w oparciu o wartości PLN wprowadzonych czynności i części.

Wartość zlecenia
 • Usługi na FA/PA – wartość czynności z zakładki [Czynności]zaznaczonym parametrem Uwzględniaj na FA/ PA.
 • Usługi pozostałe – wartość czynności z zakładki [Czynności]odznaczonym parametrem Uwzględniaj na FA/ PA.
 • Części na RW – wartość części pobrana z zakładki [Części]odznaczonym parametrem Uwzględniaj na FA/ PA.
 • Części na FA/PA – wartość części pobrana z zakładki [Części]zaznaczonym parametrem Uwzględniaj na FA/ PA.
 • Koszt – całkowity koszt dla związanych ze zleceniem czynności i wykorzystanych części.
 • Marża – różnica pomiędzy wartością netto PLN i kosztem.
 • Marża[%] – marża podana w procentach.

Czy ten artykuł był pomocny?