Parametry

image_print

Magazyn domyślny – w systemie istnieje możliwość skojarzenia stanowiska z domyślnym magazynem. Magazyn taki jest proponowany na dokumentach handlowych i magazynowych wystawianych na danym stanowisku. Wybór jest możliwy z poziomu listy dostępnej po wciśnięciu przycisku. Mechanizm został dokładniej opisany w Podręczniku użytkownika systemu Comarch ERP Optima moduł Handel.

Intrastat – katalog dla plików XML – w module handlowym istnieje możliwość liczenia deklaracji Intrastat, dotyczącej obrotów towarami w ramach krajów członkowskich Unii Europejskiej. Deklaracje te mogą być przesyłane do właściwych urzędów w postaci elektronicznej. W konfiguracji można zdefiniować domyślny katalog, gdzie takie pliki powinny być zapisywane. Katalog można wskazać posługując się przyciskiem .

Import dokumentów – katalog dla plików XML – w module Handel  istnieje możliwość importu dokumentów zapisanych w plikach XML. W konfiguracji można zdefiniować domyślny katalog, gdzie umieszczane są pliki z dokumentami – będzie on proponowany podczas importu. Katalog można wskazać posługując się przyciskiem .

Eksport dokumentów – katalog dla plików XML – w modułach FakturyMagazyn istnieje możliwość zapisu dokumentu w pliku XML. W konfiguracji można określić domyślny katalog, w którym będą zapisywane pliki z dokumentami. Katalog można wskazać posługując się przyciskiem .

Czy ten artykuł był pomocny?