Jak jest ustalana podstawa składki właściciela opodatkowanego według skali, gdy dane o dochodzie są pobierane z modułów księgowych?

image_print

Jeżeli podstawa składki zdrowotnej właściciela ma być ustalona na podstawie danych o dochodzie pobranych z z modułów księgowych należy na formularzu danych kadrowych właściciela na zakładce [6 Ubezpieczenie (zdrow.)] ustawić opcję ‘Zasady ogólne – podatek według skali’ i zaznaczyć parametr ‘Pobieraj dane o dochodzie właściciela z deklaracji’ i wskazać Firmę, w której ten właściciel ma naliczany dochód.

Uwaga
Właściciel jest identyfikowany za pomocą numeru NIP lub PESEL, dlatego powinien mieć uzupełniony chociaż jeden z wymienionych identyfikatorów niezależnie czy dane są pobierane z firmy, w której ma naliczaną wypłatę czy z innej.

Dane dotyczące kwoty dochodu, która będzie uwzględniona przy wyliczaniu podstawy składki zdrowotnej będą pobierane z Zestawienia dochodów do wyliczenia składki zdrowotnej dostępnego z poziomu Księgowość >Zaliczki na PIT-36.

Zestawienie może zostać utworzone automatycznie w momencie naliczenia Zaliczki na PIT-36 lub wypłaty właściciela lub zostać dodane bezpośrednio na liście przez Użytkownika.

Po wyliczeniu zaliczki na PIT, wartości dochodów z zaliczki PIT przenoszone są na zestawienie dochodów. Zestawienie dochodu pod składki zdrowotne zawiera dane dotyczące dochodu narastająco od początku roku.

Do pozycji Składki społeczne na formularzu pierwszego zestawienia przenoszona jest suma kwot uzupełnionych na formularzu kwot indywidualnych właściciela narastająco od początku roku Kwota podlega edycji i nie jest ona ograniczana do wysokości innych kwot. W kolejnych miesiącach kwota w poz. Składki społeczne wyliczana jako suma składek z poprzedniego zestawienia oraz kwoty składki uzupełnionej na formularzu kwot indywidualnych właściciela w bieżącym miesiącu.

Szczegółowe informacje dotyczące zestawień dochodów do wyliczeń składki zdrowotnej są dostępne tutaj

Przy ustalaniu dochodu do wyliczenia podstawy składki zdrowotnej w danym miesiącu uwzględniana jest kwota z pola ‘Dochód dla składki zdrowotnej’ z zestawienia za poprzedni miesiąc w stosunku do miesiąca, za który liczymy wypłatę, po pomniejszeniu o dochód uwzględniony przy liczeniu podstawy składki zdrowotnej w wypłatach za poprzednie miesiące roku składkowego.

Przykład

Wypłata za lipiec 2022r. Przy wyliczeniu podstawy składki zdrowotnej dochód powinien być ustalony narastająco od początku roku do miesiąca poprzedzającego miesiąc, za który liczymy wypłatę i pomniejszany o składki ZUS zapłacone od początku roku do poprzedniego miesiąca oraz o dochód przyjęty do wyliczenia podstawy zdrowotnej za poprzednie miesiące w roku składkowym.

Właściciel od stycznia do czerwca miał naliczane zaliczki na PIT-36. Na ich podstawie automatycznie było generowane ‘Zestawienia dochodów do wyliczenia składki zdrowotnej’.

Dochód za czerwiec 2022r. wyniósł 10000,00 zł

W ‘Zestawieniu dochodów do wyliczenia składki zdrowotnej’ za czerwiec 2022 ((tj. miesiąc poprzedni w stosunku do miesiąca, za który liczymy składkę zdrowotną) wykazano:

Przychód narastająco od stycznia 2022 = 70000,00 zł

Koszty narastająco od stycznia 2022 = 4000,00 zł

Składki społeczne pomniejszające dochód= 6389,34 zł (suma kwot uzupełnionych na formularzu kwot indywidualnych właściciela)

Dochód do składki zdrowotnej= 59610,66 zł

Podstawa za lipiec 2022 = Kwota z pola ‘Dochód dla składki zdrowotnej’ – dochód zapisany w wypłatach od lutego do czerwca (rok składkowy zaczyna się w lutym) w polu ‘dochód za poprzedni miesiąc’

Podstawa składki zdrowotnej: 59610,66 – 54 675,55 (suma dochodów z wypłat za poprzednie miesiące roku składkowego) = 4 935,11
Składka zdrowotna: 4 935,11* 9%=  444,16

Czy ten artykuł był pomocny?