Jak określić czynniki szkodliwe na danym stanowisku?

image_print

Słownik czynników szkodliwych jest dostępny z poziomu Płace i Kadry/Słowniki. W oknie Lista czynników niebezpiecznych, szkodliwych, uciążliwych Użytkownik może dodawać, edytować oraz usuwać czynniki. Dodając pozycję do słownika należy podać nazwę czynnika szkodliwego oraz określić typ poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji: fizyczny, pył, chemiczny, biologiczny, inny (w tym niebezpieczny).

Na formularzu stanowiska znajduje się sekcja Czynniki niebezpieczne, szkodliwe, uciążliwe, w której można przypisać czynniki szkodliwe występujące na danym stanowisku. Po wybraniu przycisku zielonego plusa otworzy się słownik ze zdefiniowanymi wcześniej czynnikami, z którego można wybrać i przypisać do stanowiska odpowiednie czynniki. Jeśli w słowniku czynników szkodliwych brakuje odpowiedniego z poziomu formularza stanowiska także można go dodać.

Podczas generowania wydruku Skierowanie na badanie lekarskie po zaznaczeniu parametru Wykaż czynniki szkodliwe przypisane do stanowiska pracownika w sekcjach dotyczących czynników szkodliwych zostaną wykazane czynniki powiązane ze stanowiskiem, odpowiednio przyporządkowane do grupy w zależności od typu czynnika.

 

 

 

Czy ten artykuł był pomocny?