Jak rozliczać dokumenty w programie Comarch ERP Optima dla dwóch różnych podmiotów?

image_print

Możemy to zrobić na kilka sposobów w programie, a mianowicie z poziomu:

1. Preliminarza płatności.

Rozliczamy zdarzenie z preliminarza płatności z zapisem kasowym/bankowym.
Wyszukujemy odpowiednią płatność w Preliminarzu wygenerowaną po wprowadzeniu Faktury. Po otwarciu płatności przechodzimy na zakładkę Rozliczenia i naciskamy ikonę „plusa”. Pojawi się Lista dokumentów do rozliczenia danego Kontrahenta, w filtrze aktywnym zmieniamy Podmiot


i wybieramy dokument, z którym chcemy rozliczyć zdarzenie z preliminarza.

2. Zapisów kasowych/bankowych.

Rozliczamy zapis kasowy/bankowy z Fakturą.
Otwieramy zapis kasowy/bankowy, przechodzimy na zakładkę Rozliczenia dokumentów i naciskamy ikonę „plusa”, następnie na Liście dokumentów do rozliczenia w filtrze aktywnym zmieniamy Podmiot i wskazujemy dokument, z którym chcemy rozliczyć zapis.

3. Listy nierozliczonych dokumentów.

W filtrze aktywnym wybieramy walutę, zaznaczamy dokumenty na liście, przy ikonie czerwonego „pioruna” rozwijamy menu dostępnych opcji i wybieramy opcję Rozliczaj dla wielu podmiotów.

Czy ten artykuł był pomocny?