Jak rozliczyć wpłaconą zaliczkę dostawcy z fakturą zaliczkową zakupu?

image_print

Schemat tworzenia Faktury Zaliczkowej Zakupu (Faktura Zakupu na 1000 zł, Faktura Zaliczkowa na 100 zł).

1. Ręcznie w Rejestrze VAT zakupu dodajemy Fakturę Zaliczkową na 100 zł (menu Rejestry VAT/ Rejestry VAT/ Rejestr zak./ ikona plusa).

Jeśli FZ wystawiona zostanie z formą płatności gotówka i w konfiguracji (menu System/ Konfiguracja/Firma/ Kasa/Bank/ Parametry) zaznaczony został parametr Automatyczna generacja kasy dla rejestrów VAT, wówczas FZ zostanie od razu rozliczona. Jeśli FZ wystawiona zostanie na przelew należy ją ręcznie rozliczyć (Jak rozliczać dokumenty w programie Comarch ERP Optima?).

2. Po otrzymaniu faktury i towaru na kwotę 1000 zł, do Rejestru VAT (menu Rejestry VAT/ Rejestry VAT/ Rejestr zak./ ikona plusa) wprowadzamy Fakturę Zakupu na różnicę 900 zł. Towar przyjmujemy na magazyn dokumentem PZ na pełną wartość 1000 zł (menu Handel/ Przyjęcia zewnętrzne, ikona plusa).

3. Jeśli istnieje potrzeba wystawienia dodatkowo FZ w module Handel, wówczas należy:

a) PZ przekształcić do FZ, a w Preliminarzu płatności (menu Kasa/ Bank/ Preliminarz płatności) na zdarzeniu do FZ zaznaczyć status Nie podlega (w ten sposób płatność za FZ nie zostanie zdublowana).

Uwaga
Aby omyłkowo nie przenieść FZ do Rejestru VAT (potrzebny wpis już się tam znajduje) można wystawić dokument z innym schematem numeracji.

b) Na liście FZ (menu Handel/ Faktury zakupu) wystawić fakturę pierwotną, opcja dostępna po wybraniu strzałki obok plusa pod listą . Do takiej faktury nie tworzy się zdarzenie w Preliminarzu płatności.

Czy ten artykuł był pomocny?