Jak wystawić dokument w walucie obcej np. EURO?

image_print

Aby wystawiać dokumenty w walutach obcych należy:

  1. Sprawdzić, czy na dokumencie na zakładce Płatności dostępna jest wybrana waluta obca. Lista walut jest domyślnie uzupełniona o waluty: AUD (Dolar australijski), CAD (Dolar kanadyjski), CHF (Frank szwajcarski), DKK (Korona duńska), EUR (Euro), GBP (Funt brytyjski), JPY (Jen japoński), NOK (Korona norweska), SEK (Korona szwedzka) i USD (Dolar amerykański). W przypadku braku waluty obcej na liście, konieczne jest jej dodanie w menu System/ Konfiguracja/ Program/ Ogólne/ Waluty.
  2. Zdecydować, z jakich typów kursów będą Państwo korzystać (NBP, wybranego banku itp.), w przypadku brakujących wpisać je na listę w System/ Konfiguracja/ Program/ Ogólne/ Typy kursów walut oraz jeden z nich oznaczyć jako Domyślny. Ten właśnie kurs będzie domyślnie pobierany na dokumenty.
  3. Ustalić notowania waluty dla poszczególnych typów kursów (System/ Konfiguracja/ Program/ Ogólne/ Waluty: pod przyciskiem Notowanie kursów dnia ).
    Wskazówka
    Dla średniego kursu NBP, kursu kupna NBP oraz kursu sprzedaży NBP notowania kursów walut są pobierane automatycznie.
  4. Zaznaczyć w System/ Konfiguracja/ Firma/ Handel/ Parametry opcję Zezwalaj na zmianę waluty dokumentu Parametr jest domyślnie zaznaczony dla nowo utworzonych baz firmowych.

Przy tak skonfigurowanym programie, wystawiając Fakturę Sprzedaży, można na zakładce Płatności wybrać walutę, w jakiej ma być wystawiony dokument. Jeśli wybrana zostanie waluta inna niż PLN – program pozwoli wybrać typ kursu (pkt. 2). Można również wybrać kurs ręczny i notowanie wpisać bezpośrednio na dokumencie.

Na formularzu kontrahenta (Ogólne/Kontrahenci) w zakładce [Płatności] można ustawić Domyślną walutę. Wybrana w tym miejscu waluta będzie podpowiadała się na dokumentach wystawianych dla tego kontrahenta.

Zasada wyliczania cen sprzedaży na dokumentach w walucie jest następująca:

  • jeśli cena na karcie cennikowej jest ustawiona w PLN – to program przeliczy ceny z PLN na walutę wg kursu z dokumentu,
  • jeśli cena na karcie cennikowej jest ustawiona w walucie – to program na dokument wstawi cenę z karty cennikowej, a wartość w PLN przeliczy wg kursu bieżącego. 

Przed wystawieniem dokumentu walutowego, na karcie kontrahenta należy zaznaczyć, dla kontrahentów z UE, status wewnątrzunijny oraz podać właściwy prefiks przy numerze NIP, natomiast dla kontrahentów spoza UE – status pozaunijny. Na tworzonym dokumencie, po wybraniu odpowiedniego kontrahenta (ze statusem wewnątrzunijny lub pozaunijny), domyślnie podpowiadają się stawki 0% dla towarów i 0% dla usług, jeżeli do wybranej usługi została przypisana kategoria o rodzaju Towary lub jeżeli dla usługi nie wskazano kategorii, ale w nagłówku dokumentu wybrana jest kategoria o rodzaju Towary (w przeciwnym wypadku dla usług podpowiada się stawka VAT NP).

Jeśli chcemy naliczyć podatek VAT inny niż 0% lub n/p, instrukcja znajduje się w odpowiedzi na pytanie Jak wystawić dokument w walucie obcej np. EURO ze stawką podatku VAT (inną niż 0% i np) np. ze stawką 23%?

Wydruk faktury w walucie obcej.
W przypadku kontrahenta wewnątrzunijnego należy wybierać wydruk Faktura VAT – VAT UE, w przypadku kontrahenta pozaunijnego należy wybierać wydruk Faktura eksportowa w walucie.

Czy ten artykuł był pomocny?