„Nie można utworzyć bezpiecznego kanału dla protokołu SSL/TLS z uwierzytelnieniem [nazwa webservice]”

image_print

Nie można połączyć się z bankiem, ponieważ certyfikaty komunikacyjne są niepoprawne. W takiej sytuacji należy przeinstalować certyfikat, a jeśli to możliwe to wygenerować go jeszcze raz. Po przeinstalowaniu należy sprawdzić, czy certyfikat został zainstalowany poprawnie:

  • Certyfikat komunikacyjny powinien być zainstalowany w systemie na zakładce „Osobisty”
  • Po podglądnięciu certyfikatu należy zweryfikować;
    • Czy jest aktualny;
    • Czy jest widoczna informacja „Masz klucz prywatny, który odpowiada temu certyfikatowi”;
    • Czy na zakładce „Ścieżka certyfikacji” jest cała ścieżka certyfikacji

Certyfikat powinien być podpięty na stanowisku, na którym następuje eksport/import przelewów.

Czy ten artykuł był pomocny?